Home > ประกาศรับสมัครงานจากทางบริษัท
สมัครงานกับ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
- พนักงานขับรถ(ท.4)
- เลขานุการผู้บริหาร
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
- นักศึกษาฝึกงาน (IT,บัญชี,ธุรการ)
- Customer Service
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำคลังสินค้า)
- พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ประจำร้านแก๊ส
- เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
- Sales Executive
- พนักงานขับรถกะบะประจำร้านแก๊ส (หลายอัตรา)
- พนักงานธุรการประจำร้าน GAS SHOP (หลายอัตรา)
ดูรายละเอียดในตำแหน่งต่างๆได้ข้างล่างค่ะ

ประเภทเรื่อง :
สมัครตำเเหน่ง :
ชื่อ / บริษัท :
E-Mail : Tel :
ข้อความ :สมัครงานตำแหน่ง พนักงานขับรถ(ท.4)

พนักงานขับรถ(ท.4) (สมัคร)

สมัครงานตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร (สมัคร)

สมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (สมัคร)

สมัครงานตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน (IT,บัญชี,ธุรการ)

นักศึกษาฝึกงาน (IT,บัญชี,ธุรการ) (สมัคร)

คุณสมบัติ : 

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

สมัครงานตำแหน่ง Customer Service

Customer Service (สมัคร)

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน Telesales และเจ้าหน้าที่ธุรการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีใจรักงานด้านบริการ ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้หากมีความจำเป็น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office Internet

วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (สมัคร)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มี Service Mind และมีทัศนคติดี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำคลังสินค้า)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำคลังสินค้า) (สมัคร)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)ประจำคลังสินค้า

รายละเอียด

-           เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

-           วุฒิการศึกษา ปวช.- ป.ตรีทุกสาขา

-           ผ่านการฝึกอบรมและมีวุฒิบัตร จป.หัวหน้างาน หรือ จป.เทคนิค (ถ้ามี)

วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

สมัครงานตำแหน่ง พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ประจำร้านแก๊ส

พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ประจำร้านแก๊ส (สมัคร)

ตำแหน่ง : พนักงานส่งถังแก๊ส

คุณสมบัติ :

- มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

- รู้จักเส้นทางในพื้นที่นั้น ในเบื้องต้น

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

รายละเอียดงาน : ส่งถังแก๊สโดยรถมอเตอร์ไซค์ให้กับลูกค้าที่สั่งถังแก๊สเอาไว้

วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่) (สมัคร)

ตำแหน่งงาน  :  บัญชี

 

รายละเอียดของงาน  :  

-  รับผิดชอบในงานบัญชีทุกชนิด เช่น จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมดูแล บันทึก รายการทางบัญชี และจัดทำใบเสร็จเอกสารบัญชี รวมทั้งใบกำกับภาษี 

 - จัดทำแบบนำส่งภาษีเพื่อยื่นกรมสรรพากรประจำเดือน เช่น ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3,53 และงานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากผู้   บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร  :

1. เพศชาย/หญิง

2.  วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาด้านการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีประสบการณ์ทางบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  สามารถเดินทางไปต่าง ๆ จังหวัดได้

5.  ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน 

6.  สามารถใชโปรแกรมบัญชี Express และโปรแกรม MS. Office ได้

 

วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

 

บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด

ติดต่อ : คุณวินัย ติงหวัง

240/48 ชั้น 22 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

โทรศัพท์ : 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

โทรศัพท์มือถือ(สำนักงาน) 087-415-4400, 089-400-4499, 092-275-6451, 092-275-8784  Fax : 02-692-8412

 http:// www.pap-gas.com

สมัครงานตำแหน่ง Sales Executive

Sales Executive (สมัคร)

ตำแหน่งงาน  :  Sales Executive

รายละเอียดของงาน  : 

1. รับผิดชอบด้านการขายและการตลาดในพื้นที่ กรุงเทพ,ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งตลาด Autogas & Cylinder
2. แนะนำสินค้า เสนอราคา รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทให้ลูกค้า ออกไปพบลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ 
เพื่อปิดการขาย เเละสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ติดตาม รายงานความคืบหน้าการขายได้ และงานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุ 22-35 ปี 
3. มีทักษะในการนำเสนอ การบริการลูกค้า 
4. บุคลิกดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน คล่องแคล่ว พร้อมจะเรียนรุ้งานและรักงานบริการ
5. มีรถยนต์ส่วนบุคคลและมีใบอนุญาตขับขี่ 
6. หากมีประสบการณ์ในการประสานด้านงานขายหรือวางแผนการตลาดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

อัตรา  :  5 

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สวัสดิการ 

1. ค่าตอบแทน 
    - เงินเดือน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
3. ปรับเงินเดือนประจำปี
4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
5. มอบหุ้นบริษัท
6. เบี้ยขยัน
7. ประกันสังคม
8. ทุนการศึกษาบุตร
9. ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. เงินช่วยเหลือ(กรณีเสียชีวิต)
12. การสังสรรค์ประจำปี,การท่องเที่ยวประจำปี
13. วันลาอุปสมบท
14. วันลาสมรส
15. การฝึกอบรมในและนอกบริษัท
16. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ กลุ่ม
17. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด ฯลฯ
18. คอมมิชชั่น,ค่าโทรศัพย์,ค่าเสื่อมรถ,ค่าน้ำมัน,ค่าอื่น ๆ  สำหรับพนักงานขาย
19. ทำงาน หยุด เสาร์ - อาทิตย์ (สำนักงานใหญ๋)

วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

สมัครงานตำแหน่ง พนักงานขับรถกะบะประจำร้านแก๊ส (หลายอัตรา)

พนักงานขับรถกะบะประจำร้านแก๊ส (หลายอัตรา) (สมัคร)

ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถกะบะ (ประจำร้านGAS SHOP) ประจำร้านค้า เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล คลังก๊าซลาดกระบัง/ศูนย์กิ่งแก้ว/สัตหีบ)

รายละเอียดของงาน  : 
-  ขับรถส่งถังแก็ส 
-  ดูแลรักษารถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ชาย อายุุไม่เกิน 40 ปี 
2. ไม่จำกัดวุฒิ 
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 
4. ขยัน อดทน ตรงเวลา ซื่อสัตย์ สู้งาน มีความรับผิดชอบ

อัตรา  :  15

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สวัสดิการ 

1. ค่าตอบแทน 
    - เงินเดือน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
3. ปรับเงินเดือนประจำปี
4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
5. มอบหุ้นบริษัท
6. เบี้ยขยัน
7. ประกันสังคม
8. ทุนการศึกษาบุตร
9. ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. เงินช่วยเหลือ(กรณีเสียชีวิต)
12. การสังสรรค์ประจำปี,การท่องเที่ยวประจำปี
13. วันลาอุปสมบท
14. วันลาสมรส
15. การฝึกอบรมในและนอกบริษัท
16. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ กลุ่ม
17. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด ฯลฯ
18. คอมมิชชั่น,ค่าโทรศัพย์,ค่าเสื่อมรถ,ค่าน้ำมัน,ค่าอื่น ๆ  สำหรับพนักงานขาย
19. ทำงาน หยุด เสาร์ - อาทิตย์ (สำนักงานใหญ๋)


วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

สมัครงานตำแหน่ง พนักงานธุรการประจำร้าน GAS SHOP (หลายอัตรา)

พนักงานธุรการประจำร้าน GAS SHOP (หลายอัตรา) (สมัคร)

ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการประจำร้าน GAS SHOP ด่วน!

รายละเอียดของงาน  : 
-  ประสานงาน ติดต่อและต้อนรับลูกค้าดูแลการจัดส่งสิ้นค้า ควบคุมสต็อกและจำหน่ายสินค้าภายในร้านรับผิดชอบดูแลจัด               ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง,บันทึกข้อมูล และรายงานข้อมูลประจำเดือนและงานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.ชาย/หญิง อายุุไม่เกิน 40 ปี
2.จบวุฒิ ปวส.ขึ้นไป
3.มีทักษะในการนำเสนอและความละเอียดในงาน
4.บุคลิกดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน คล่องแคล่ว พร้อมจะเรียนรุ้งานและรักงานบริการ
5.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
6.หากมีประสบการณ์ในการประสานด้านงานขายหรือ การทำงานด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office / พิมพ์ดีดได้ 

อัตรา  :  10

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ 

สวัสดิการ 

1. ค่าตอบแทน 
    - เงินเดือน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
3. ปรับเงินเดือนประจำปี
4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
5. มอบหุ้นบริษัท
6. เบี้ยขยัน
7. ประกันสังคม
8. ทุนการศึกษาบุตร
9. ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. เงินช่วยเหลือ(กรณีเสียชีวิต)
12. การสังสรรค์ประจำปี,การท่องเที่ยวประจำปี
13. วันลาอุปสมบท
14. วันลาสมรส
15. การฝึกอบรมในและนอกบริษัท
16. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ กลุ่ม
17. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด ฯลฯ
18. คอมมิชชั่น,ค่าโทรศัพย์,ค่าเสื่อมรถ,ค่าน้ำมัน,ค่าอื่น ๆ  สำหรับพนักงานขาย
19. ทำงาน หยุด เสาร์ - อาทิตย์ (สำนักงานใหญ๋)

วิธีการรับสมัครงาน

1. โทรศัพท์สมัครงานโดยตรงที่บริษัท หรือ โทร 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

    Fax : 02-692-8412

2. สมัครงานOnlineได้ที่ www.pap-gas.com หรือส่ง resume มาได้ที่ Email :  recruit@pap-gas.com

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดบริษัทฯและที่ตั้งบริษัทฯได้ที่ www.pap-gas.com

 

บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด

ติดต่อ : คุณวินัย ติงหวัง

240/48 ชั้น 22 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

โทรศัพท์ : 02-692-8404 ต่อ 501,507,508

โทรศัพท์มือถือ(สำนักงาน) 087-415-4400, 089-400-4499, 092-275-6451, 092-275-8784  Fax : 02-692-8412

 http:// www.pap-gas.com

PAP Gas and Oil Co,.Ltd.240/48 Floor 22th Ayothaya Tower, Rachadapisek rd., HuayKwang Bangkok 10310
Tel: (66)26928404-12 | Fax: (66)269228413 | Email: marketing@pap-gas.com