Home > Activity and CSR > หน้ารวมบทความกิจกรรม และ CSR
เปิดจอง เข้าอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 29 - 30 มีนาคม 2560

เปิดจอง เข้าอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 29 - 30 มีนาคม 2560

• PAP offers a 2-days training program (29-30 Mar 2017) for LPG filling station attendants. Reservation is available now.
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• Gallery- The training program for LPG filling station attendants 1-2 Feb 2017
เปิดจอง เข้าอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เปิดจอง เข้าอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• PAP offers a 2-days training program (1-2 Feb 2017) for LPG filling station attendants. Reservation is available now.
บริษัท พีเอพี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

บริษัท พีเอพี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• PAP offers a 2-days training program (13-14 Dec 2016) for LPG filling station attendants. Reservation is available now
บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด  ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบางนานอก

บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบางนานอก

ณ วัดบางนานอก โดยมี ผลเรือเอก ณะ อารีนิจ เป็นประธาน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559
ประธานบริหารรวมประชุม คปอ. พร้อมชี้แจ้งเรื่องแจ้งให้ทราบ

ประธานบริหารรวมประชุม คปอ. พร้อมชี้แจ้งเรื่องแจ้งให้ทราบ

ณ คลัง สัตหีบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ฝ่ายคลังสัตหีบ โดยคุณสุนัน ชัยณรงค์ มอบ ชะลอมไข่ไก่

ฝ่ายคลังสัตหีบ โดยคุณสุนัน ชัยณรงค์ มอบ ชะลอมไข่ไก่

คณะผู้บริหารและแขกที่มาร่วมงาน ที่ได้มาเปิด โครงการโรงงานน่าอยู่ ณ คลัง สัตหีบ
กลุ่ม บริษัท พีเอพี คณะผู้บริหารเยี่ยมชม โครงการแปลงปลูกเมลอน

กลุ่ม บริษัท พีเอพี คณะผู้บริหารเยี่ยมชม โครงการแปลงปลูกเมลอน

เมื่อวันที่ 28 มิยุนายน 2559
กลุ่ม บริษัท พีเอพี ประธานบริหารเปิดโครงการโรงงานน่าอยู่ และ CSR โครงการสีเขียว ซุ้มไม้เลื้อย (Ivy Bower)

กลุ่ม บริษัท พีเอพี ประธานบริหารเปิดโครงการโรงงานน่าอยู่ และ CSR โครงการสีเขียว ซุ้มไม้เลื้อย (Ivy Bower)

เมื่อวันที่ 28 มิยุนายน 2559
 กลุ่ม บริษัท พีเอพี ไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

กลุ่ม บริษัท พีเอพี ไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ณ เขาแหลมปู่เจ้า สัตหีบ ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริษัท พีเอพี เเละคณะผู้บริหารเยี่ยมชม โครงการเลี้ยงไก่ไข่

กลุ่มบริษัท พีเอพี เเละคณะผู้บริหารเยี่ยมชม โครงการเลี้ยงไก่ไข่

ณ คลังสัตหีบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริษัท พีเอพี เเละคณะผู้บริหารเยี่ยมชม โครงการแปลงผักสวนครัวและบ่อเลี้ยงปลา

กลุ่มบริษัท พีเอพี เเละคณะผู้บริหารเยี่ยมชม โครงการแปลงผักสวนครัวและบ่อเลี้ยงปลา

ณ คลังสัตหีบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
กลุ่ม บริษัท พีเอพี ทำบุญคลัง ณ.คลังสัตหีบ

กลุ่ม บริษัท พีเอพี ทำบุญคลัง ณ.คลังสัตหีบ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
กลุ่ม บริษัท พีเอพี ทำพิธีไหว้ศาลพระพรหมและไหว้ศาลตายาย ณ.คลังสัตหีบ

กลุ่ม บริษัท พีเอพี ทำพิธีไหว้ศาลพระพรหมและไหว้ศาลตายาย ณ.คลังสัตหีบ

ณ.คลังสัตหีบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
อีกหนึ่งในสิ่งดีดีที่เราแบ่งปันกันให้

อีกหนึ่งในสิ่งดีดีที่เราแบ่งปันกันให้

CSR โครงการ โรงเลี้ยงไก่ไข่

CSR โครงการ โรงเลี้ยงไก่ไข่

บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด คลังสัตหีบ
CSR โครงการ สุขภาพดีกับ สวนผสมออแกนิค

CSR โครงการ สุขภาพดีกับ สวนผสมออแกนิค

บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด คลัง คลังมหาสารคาม
CSR โครงการสีเขียว ซุ้มไม้เลื้อย (Ivy Bower)

CSR โครงการสีเขียว ซุ้มไม้เลื้อย (Ivy Bower)

อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาว PAP

อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาว PAP

 ตัวแทน PAP Gas & Oil นำข้าวสาร "อิ่มอุ่น"

ตัวแทน PAP Gas & Oil นำข้าวสาร "อิ่มอุ่น"

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 58 ฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ
เเนะนำ ปั้มเปิดใหม่ "ปั้มแฟมิลี่" ทางเลือกใหม่ของรถติดเเก๊ส

เเนะนำ ปั้มเปิดใหม่ "ปั้มแฟมิลี่" ทางเลือกใหม่ของรถติดเเก๊ส

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด และ บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด และ บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

ภาพบรรยากาศการคณะกรรมการเเละคณะบริหารเยี่ยมชม คลังสัตหีบ

ภาพบรรยากาศการคณะกรรมการเเละคณะบริหารเยี่ยมชม คลังสัตหีบ

ณ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ คลัง สัตหีบ อำเภอสัตหีบ
ภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด

ณ สโมสร สัญญาบัตร กอง เรือ ยุทธการ อำเภอสัตหีบ
ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด

ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด

ณ สโมสร สัญญาบัตร กอง เรือ ยุทธการ อำเภอสัตหีบ
พีเอพี ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นและผู้สูญเสีย

พีเอพี ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นและผู้สูญเสีย

รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือสัตว์พิการ

รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือสัตว์พิการ

ในวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ณ มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน
รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี คลัง ปักธงชัย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี คลัง ปักธงชัย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย 
สรุปการบริจาคในโครงการ อิ่มอุ่น แบ่งปัน

สรุปการบริจาคในโครงการ อิ่มอุ่น แบ่งปัน

สรุปยอดบริจาคล่าสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ณ บ้านบุคคลไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ในวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558
รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ณ บ้านผู้สูงอายุ ปทุมธานี ในวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558
รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ณ บ้านบุคคลไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ในวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558
รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

รูปกิจกรรม CSR บริษัท พี เอ พี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต ในวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558
บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด มอบทุนการศึกษา 10 ทุน

บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด มอบทุนการศึกษา 10 ทุน

เนื่องในโอกาส วันสถาปนา ท่าเรื่อพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ
โครงการ “อิ่มอุ่น แบ่งปัน” (สานต่อจากโครงการซื้อข้าวจากชาวนา)

โครงการ “อิ่มอุ่น แบ่งปัน” (สานต่อจากโครงการซื้อข้าวจากชาวนา)

ดำเนินการโดย กลุ่มบริษัทพีเอพีแก็สแอนด์ออยล์ และ มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทย ข้าวหอมมะลิคุณภาพคัดพิเศษ

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทย ข้าวหอมมะลิคุณภาพคัดพิเศษ

โครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ
บริษัท พีเอพี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด สนับสนุน การเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง

บริษัท พีเอพี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด สนับสนุน การเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดย ดร.สำรวย ไชยยศ เมื่อวันที่ 23 พฤศภาคม 2558
งานมอบโล่ห์ขอบคุณ บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด

งานมอบโล่ห์ขอบคุณ บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด

ผู้สนับสนุนโครงการจัดตั้งสมาคมพันดาบลาวสู่กีฬาซีเกมส์ จากประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ.สโมสรกองทัพบก วันที่ 15 พ.ค. 58
บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ ได้บริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน

บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ ได้บริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน

โครงการ
คุณสมศักดิ์ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด

คุณสมศักดิ์ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด

ได้รับเกียรติเชิญจากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม(สวทช)
เปิดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 1/2558

เปิดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 1/2558

ณ คลังก๊าซสัตหีบ วันที่ 19 – 20 มี.ค. 58
เเนะนำ ปั้มธงชัย พนัสนิคม

เเนะนำ ปั้มธงชัย พนัสนิคม

โดดเด่นตกเเต่งสวยงาม ห้องน้ำสะอาด บริการที่ครบครัน
พี เอ พี ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

พี เอ พี ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวาคม 2557
ร้านชาบู "อินดี้" ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการถังเเก๊ส บริษัท พี เอ พี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์

ร้านชาบู "อินดี้" ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการถังเเก๊ส บริษัท พี เอ พี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์

Pap gas shop สุทธิสาร

Pap gas shop สุทธิสาร

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเเละนักลงทุนที่สนใจ เป็นเจ้าของสถานีบริการก๊าซรถยนต์,ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเเละนักลงทุนที่สนใจ เป็นเจ้าของสถานีบริการก๊าซรถยนต์,ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม

การเเข่งกีฬาสีสัมพันธ์ PAP GROUP

การเเข่งกีฬาสีสัมพันธ์ PAP GROUP

วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬาสี อู่ราชนาวี อำเภทสัตหีบ จ.ชลบุรี
พี เอ พี ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดสันสลี เชียงราย

พี เอ พี ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดสันสลี เชียงราย

ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
คุณสมพงษ์ ตังคเศรษฐกุล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมพงษ์ ตังคเศรษฐกุล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลักงานเเละสาธารณูปโภค 2014
พี เอ พี จัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 3/2557

พี เอ พี จัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 3/2557

ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557
ปั้ม เอเชีย นวลจันทร์

ปั้ม เอเชีย นวลจันทร์

พี เอ พี ร่วมให้สัมภาษณ์ นิตยสาร Biz Focus Industry

พี เอ พี ร่วมให้สัมภาษณ์ นิตยสาร Biz Focus Industry

พี เอ พี ทุ่ม 1,000 ลบ เร่งต่อยอดธุรกิจ
พี เอ พี ร่วมสนับสนุกงานเทศกาล กินเจ

พี เอ พี ร่วมสนับสนุกงานเทศกาล กินเจ

โดยมองถังเเก๊สอิ่มอุ่น จำนวน 2 ถัง ใช้ในการประกอบอาหารเจ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกให้กับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกให้กับ

คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เเนะนำร้านเเก๊ส พี เอ พี สาขา เเฮปปี้เเลนด์

เเนะนำร้านเเก๊ส พี เอ พี สาขา เเฮปปี้เเลนด์

การอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 3/2557

การอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 3/2557

นที่ 16 – 17 ตุลาคม 2557 ณ คลังก๊าซปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เเนะนำร้านเเก๊ส พี เอ พี สาขา สัมมากร

เเนะนำร้านเเก๊ส พี เอ พี สาขา สัมมากร

บริษัท พี เอ พี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์ จัดกิจกรรมถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บริษัท พี เอ พี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์ จัดกิจกรรมถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จัดกิจกรรมวันแม่ ณ คลังสัตหีบ
ปั้มเเก๊ส บริษัท พี เอ พี กรีน เอ็นเนอร์ยี รีเทล จำกัด (แก่งคอย)

ปั้มเเก๊ส บริษัท พี เอ พี กรีน เอ็นเนอร์ยี รีเทล จำกัด (แก่งคอย)

พี เอ พี ร่วมเเสดงความยินดีในวะระการเข้ารับตำเเหน่งใหม่

พี เอ พี ร่วมเเสดงความยินดีในวะระการเข้ารับตำเเหน่งใหม่

ของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
พี เอ พี ร่วมสนับสนุนเปิดโครงการโรงอบขนมปังกรอบของชุมชน

พี เอ พี ร่วมสนับสนุนเปิดโครงการโรงอบขนมปังกรอบของชุมชน

โดยมีคุณวิโรจน์ จันทรประภาเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเปิดงานเเละมอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท
พี เอ พี ร่วมทำบุญบริษัท ประจำปี 2557

พี เอ พี ร่วมทำบุญบริษัท ประจำปี 2557

ณ ตึกอโยธยาทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่
พี เอ พี ลงนิตรสาร COMPANY Business Wisdom&Inspiration

พี เอ พี ลงนิตรสาร COMPANY Business Wisdom&Inspiration

ฉบับที่ 198 ปีที่ 17/2557 หน้า 032
อบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที่ 2/2557

อบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที่ 2/2557

ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ คลังก๊าซสัตหีบ จ.ชลบุรี
 พี เอ พี ลงนามความร่วมมือคู่สัญญาทางการค้า กับ บริษัท HYUNDAL BS&C ประเทศเกาหลี

พี เอ พี ลงนามความร่วมมือคู่สัญญาทางการค้า กับ บริษัท HYUNDAL BS&C ประเทศเกาหลี

ณ โรงเเรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
พีเอพี มอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมโน๊ตบุ๊ค

พีเอพี มอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมโน๊ตบุ๊ค

เพื่อสนับสนุนกิจการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น
ผู้บริหาร พีเอพี พร้อมด้วย เลขาธิการ เเละ เจ้าหน้าที่ มาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ผู้บริหาร พีเอพี พร้อมด้วย เลขาธิการ เเละ เจ้าหน้าที่ มาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตถังคอมโพสิต,ถังเเก๊สเบาว์เเละเมืองอุตสาหกรรม
พีเอพี จัดทำประชาคม เพื่อขยายคลังก๊าซ

พีเอพี จัดทำประชาคม เพื่อขยายคลังก๊าซ

ณ เขตพื้นที่ตำบล นาโพธิ์ จ.มหาสารคาม
กิจกรรม พีเอพี จัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียวเหลว ครั้งที่ 1//2557

กิจกรรม พีเอพี จัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียวเหลว ครั้งที่ 1//2557

ร่วมมือกันระหว่าง กรมธุรกิจพลังงาน เเละกระทรวงพลังงาน
ถังเเก๊สอิ่มอุ่น ลงหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ถังเเก๊สอิ่มอุ่น ลงหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แบับวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
พีเอพี ร่วมให้สัมภาษณ์สำนักข่าว "เนชั่น"

พีเอพี ร่วมให้สัมภาษณ์สำนักข่าว "เนชั่น"

ถังเเก๊สอิ่มอุ่นใน 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้
กำหนดการอบรม หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที่ 1/2557

กำหนดการอบรม หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที่ 1/2557

ระหว่างวันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2557
พีเอพี ร่วมจัดงานเทศกาลตรุษจีน

พีเอพี ร่วมจัดงานเทศกาลตรุษจีน

ณ ปั้ม พีเอพี บางไทร 1 เเละ บางไทร 2
พี เอ พี มอบหุ้นให้เเก่พนักงานที่ ปฏิบัติงานครบ 3 ปี เพื่อเป็นขวัญ เเละกำลังใจในการทำงานต่อ

พี เอ พี มอบหุ้นให้เเก่พนักงานที่ ปฏิบัติงานครบ 3 ปี เพื่อเป็นขวัญ เเละกำลังใจในการทำงานต่อ

พีเอพี ร่วมกับ บริษัท HTUNDAI BS&C เกาหลี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทำธุรกิจถังเเก๊สคอมโพสิต

พีเอพี ร่วมกับ บริษัท HTUNDAI BS&C เกาหลี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทำธุรกิจถังเเก๊สคอมโพสิต

ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
พีเอพี ร่วมกับกองทัพเรือ สัตหีบ เเจกอุปกรณ์การเรียน เเละตุ๊กตาในวันเด็ก

พีเอพี ร่วมกับกองทัพเรือ สัตหีบ เเจกอุปกรณ์การเรียน เเละตุ๊กตาในวันเด็ก

ณ ท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ ชลบุรี
พีเอพี ฉลองงานปีใหม่ 2557

พีเอพี ฉลองงานปีใหม่ 2557

ณ โรงเเรมดิเอมเมลรัล วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
ถังเเก๊สอิ่มอุ่น ลงนิตรสาร Costoms IMPORT-EXPORT

ถังเเก๊สอิ่มอุ่น ลงนิตรสาร Costoms IMPORT-EXPORT

ฉบับที่ 149 หน้า 142-144
พีเอพี ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชน

พีเอพี ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชน

ผู้บริหาร พีเอพี ร่วมดูงานผลิตถังคอมโพสิต

ผู้บริหาร พีเอพี ร่วมดูงานผลิตถังคอมโพสิต

โดยมีคุณสมชาย สิริพันธ์วราภร์ เเละคุณวิโรจน์ จันทราประภาเวช ณ ประเทศเกาหลี
พีเอพี รับมอบใบประกาศเตียรติคุณ มาตรฐานการป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

พีเอพี รับมอบใบประกาศเตียรติคุณ มาตรฐานการป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

พี เอ พี ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ตลาดนักคิด นักคิดการตลาด

พี เอ พี ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ตลาดนักคิด นักคิดการตลาด

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนแข่งขันกีฬากทม

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนแข่งขันกีฬากทม

ร่วมลงนามถวายพรพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพรพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด ร่วมมือ ภาครัฐบาล บริจาจเงินช่วยเหลือ ตามโครงการ "คนไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์"

บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด ร่วมมือ ภาครัฐบาล บริจาจเงินช่วยเหลือ ตามโครงการ "คนไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์"

พีเอพี นำถังเเก๊สอิ่มอุ่นลง 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

พีเอพี นำถังเเก๊สอิ่มอุ่นลง 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

ณ สมน.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร จังหวัดยะลา
พีเอพี เข้าร่วมประชุม"ขั้นตอนการรับเเก๊สอิ่มอุ่น"

พีเอพี เข้าร่วมประชุม"ขั้นตอนการรับเเก๊สอิ่มอุ่น"

ณ สมส. กอ. รมน. ภาค 4 สน.ค่ายสิรินธร จังหวัดยะลา
รายการ Small@Smart

รายการ Small@Smart

Success SME พาท่านผู้ชมเปิดเเนวคิดธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG
ประมวลภาพ การซ้อมเเผนดับเพลิง ประจำปี 2556

ประมวลภาพ การซ้อมเเผนดับเพลิง ประจำปี 2556

รวมถึงการทดสอบระบบเครื่องยนต์เเละน้ำดับเพลิง
ภาพกิจกรรม บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด คลังแก๊สสัตหีบ ตัดต้นไม้ตามลายท่อแก๊สเพื่อความสะอาด เรียบร้อย และความปลอดภัย

ภาพกิจกรรม บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด คลังแก๊สสัตหีบ ตัดต้นไม้ตามลายท่อแก๊สเพื่อความสะอาด เรียบร้อย และความปลอดภัย

ถังเเก๊สอิ่มอุ่น ลงนิตยสารข่าวสารมุสลิม

ถังเเก๊สอิ่มอุ่น ลงนิตยสารข่าวสารมุสลิม

ฉบับวันที่ 124 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 คอลัมน์เเดนใต้ หน้าที่ 6o-61 ภาษายาวี หน้าที่ 16-17
ประมวลภาพ ถ่ายทำรายการ SME Thailand เเละรายการ Small@Smart

ประมวลภาพ ถ่ายทำรายการ SME Thailand เเละรายการ Small@Smart

	หนังสือพิมพ์ทหาร ลงข่าวการมอบถังเเก๊สอิ่มอุ่น 3 ตจว

หนังสือพิมพ์ทหาร ลงข่าวการมอบถังเเก๊สอิ่มอุ่น 3 ตจว

คุณสมชาย  สิริพันธ์วราภรณ์  รับมอบ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ รับมอบ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

จากนายอุดม จีระวิวิธพร ผู้ช่วยประธานกรรมการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ได้รับการยกย่องเเละเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเเห่งปี 2013

คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ได้รับการยกย่องเเละเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเเห่งปี 2013

รูปภาพบรรยากาศจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 5/2556

รูปภาพบรรยากาศจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 5/2556

ณ โกลด์เมาท์เท่น วังน้ำเขียว นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556
ถังแก๊สติดอารมณ์ดี

ถังแก๊สติดอารมณ์ดี

ถังแก๊สอิ่มอุ่น  ออกอากาศรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพารวย

ถังแก๊สอิ่มอุ่น ออกอากาศรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพารวย

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 09.35 น.
บริษัท พีเอพี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ มอบถังเเก๊สเรซินให้ กอ.รมน.นำไปใช้ใน 3 จซต.

บริษัท พีเอพี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ มอบถังเเก๊สเรซินให้ กอ.รมน.นำไปใช้ใน 3 จซต.

"ถังเเก๊สอิ่มอุ่น" ได้รับรางวัล SME Thailand inno Awards 2013

"ถังเเก๊สอิ่มอุ่น" ได้รับรางวัล SME Thailand inno Awards 2013

“ถังแก๊สอิ่มอุ่น” ได้รับรางวัล

“ถังแก๊สอิ่มอุ่น” ได้รับรางวัล

ภาพกิจกรรมงานโรดโชว์

ภาพกิจกรรมงานโรดโชว์

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 บริเวณเคหะทุ่งสองห้อง ถนนโกสุมรวมใจ หลักสี่ it square
กำหนดการอบรม หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที่ 3/2556

กำหนดการอบรม หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที่ 3/2556

ณ คลังก๊าซ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
ภาพกิจกรรมงานโรดโชว์

ภาพกิจกรรมงานโรดโชว์

สาขาพัฒนาการ ที่ลาดพร้าว 122, 101 ภาพกิจกรรมงานโรดโชว์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด

นโยบายการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มบริษัทพีเอพี

นโยบายการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มบริษัทพีเอพี

พีเอพี ทำบุญ สำนักงานใหญ่ (18 ก.ค. 56)

พีเอพี ทำบุญ สำนักงานใหญ่ (18 ก.ค. 56)

ภาพบรรยากาศ Road Show สาขาเเฮปปี้เเลนด์

ภาพบรรยากาศ Road Show สาขาเเฮปปี้เเลนด์

Rondshow สาขาเเฮปปี้เเลนด์

Rondshow สาขาเเฮปปี้เเลนด์

รวมฉลองเปิดสาขาใหม่ PAP GAS สาขา เเฮปปี้เเลนด์
พี เอ พี ทำบุญเลี้ยงพระและตั้งศาลพระภูมิปั๊มแก่งคอย จ.สระบุรี

พี เอ พี ทำบุญเลี้ยงพระและตั้งศาลพระภูมิปั๊มแก่งคอย จ.สระบุรี

พี เอ พี เพื่อนคู่คิดกับ PAP GAS

พี เอ พี เพื่อนคู่คิดกับ PAP GAS

PAP GAS ได้ออกรายการเพื่อนคู่คิดทางช่อง 3
พี เอ พี เปิดแล้วร้านกาแฟ "Green cafe" ณ ปั้มแก่งคอย สระบุรี

พี เอ พี เปิดแล้วร้านกาแฟ "Green cafe" ณ ปั้มแก่งคอย สระบุรี

พีเอพี มอบทุนการศึกษา ในวันตำรวจแห่งชาติ ณ สภอ.ปักธงชัย (13 ต.ค. 55)

พีเอพี มอบทุนการศึกษา ในวันตำรวจแห่งชาติ ณ สภอ.ปักธงชัย (13 ต.ค. 55)

พีเอพี ตั้งศาลพระพรหมและศาลพระภูมิใหม่ที่คลังสัตหีบ (10 ต.ค. 55)

พีเอพี ตั้งศาลพระพรหมและศาลพระภูมิใหม่ที่คลังสัตหีบ (10 ต.ค. 55)

พีเอพี ออกบูทแสดงสินค้าและรับสมัครเถ้าแก่ใหญ่ (27-30 ต.ค. 55)

พีเอพี ออกบูทแสดงสินค้าและรับสมัครเถ้าแก่ใหญ่ (27-30 ต.ค. 55)

พีเอพี ออกบูท ณ เดอะมอลโคราชและงาน SME Thailand Expo 2012 ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงสินค้าและ...
พี เอ พี ฯ มอบทุนการศึกษาและมอบเสื้อกันฝน... (27 ก.ค. 55)

พี เอ พี ฯ มอบทุนการศึกษาและมอบเสื้อกันฝน... (27 ก.ค. 55)

พีเอพี มอบรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวมูลค่ากว่าสามหมื่นบาท (24 ส.ค. 55)

พีเอพี มอบรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวมูลค่ากว่าสามหมื่นบาท (24 ส.ค. 55)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด ได้มอบรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวมูลค่า 30,000 บาท...
เปิดตัวถังแก๊สอิ่มอุ่นภาคตะวันออก (15 ก.ค. 55)

เปิดตัวถังแก๊สอิ่มอุ่นภาคตะวันออก (15 ก.ค. 55)

บริษัทพีเอพีทำการเปิดตัวถังแก๊สอิ่มอุ่นภาคตะวันออก ณ เซ็นทรัล พลาซ่า จ.ชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับทอง 1 สลึง (16 ก.ค. 55)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับทอง 1 สลึง (16 ก.ค. 55)

ผู้โชคดีเติมแก๊สลุ้นทอง กับ พีเอพี บ. พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ แจกทอง ให้กับลูกค้าที่มาเติมแก๊ส
พีเอพี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยถวายผ้าป่า (5 ก.ค. 55)

พีเอพี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยถวายผ้าป่า (5 ก.ค. 55)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท พีเอพีแก็สแอนด์ออยล์ จำกัด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย...
บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ (31-1 มิ.ย. 55)

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ (31-1 มิ.ย. 55)

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน...
พีเอพี ทำบุญ สำนักงานใหญ่ (17 พ.ค. 55)

พีเอพี ทำบุญ สำนักงานใหญ่ (17 พ.ค. 55)

พีเอพี ทำบุญ สำนักงานใหญ่ โดยคุณสมชาย และเหล่าพนักงานร่วมกัน...
พีเอพี ทำบุญตั้งศาลใหม่ ณ โรงบรรจุแก๊ส อ.ปักธงชัย (16 พ.ค. 55)

พีเอพี ทำบุญตั้งศาลใหม่ ณ โรงบรรจุแก๊ส อ.ปักธงชัย (16 พ.ค. 55)

พีเอพี นำโดยคุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ทำบุญตั้งศาลใหม่ ณ โรงบรรจุแก๊ส อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา...
เปิดตัว "ปั้มท่าเรือพระแท่น" บ.ร่วมจัดงานพร้อมออกบูธเล่นเกมส์แจกของรางวัล

เปิดตัว "ปั้มท่าเรือพระแท่น" บ.ร่วมจัดงานพร้อมออกบูธเล่นเกมส์แจกของรางวัล

บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัดร่วมเปิดตัวปั้มแก๊ส LPG ปั้มท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมจัดงานและแจก...
PAP ร่วมสนับสนุนการสร้างโป่งเทียมให้ช้าง ในโครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ (28-29 ธ.ค. 54)

PAP ร่วมสนับสนุนการสร้างโป่งเทียมให้ช้าง ในโครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ (28-29 ธ.ค. 54)

PAP ร่วมสนันสนุนการสร้างโป่งเทียมให้ช้างในโครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ วันที่ 28-29 ธ.ค. 54...
งานแถลงข่าวเปิดตัวถังแก๊ส "อิ่มอุ่น อิ่มท้อง อุ่นใจ"

งานแถลงข่าวเปิดตัวถังแก๊ส "อิ่มอุ่น อิ่มท้อง อุ่นใจ"

ถังแก๊สอิ่มอุ่น นวัตกรรมของถังแก๊ส ผลิตภัณฑ์ถังคอมโพสิตบรรจุแก๊สแอลพีจี...
กิจกรรมงาน Grand opening ปั้มระยองทรัพย์ จ.ระยอง (21-22 ต.ค. 54)

กิจกรรมงาน Grand opening ปั้มระยองทรัพย์ จ.ระยอง (21-22 ต.ค. 54)

บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ปั้มระยองทรัพย์ จ.ระยอง...
บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมบรรเทา ความเดือนร้อนของผู้ที่ประสบอุทกภัย (3 ต.ค. 54)

บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมบรรเทา ความเดือนร้อนของผู้ที่ประสบอุทกภัย (3 ต.ค. 54)

บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมบรรเทา ความเดือนร้อนของผู้ที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดลพบุรี...
พีเอพี ร่วมบริจาคเงิน ในงานเทศกาลกินเจ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว จ.สระบุรี (26 ก.ย. 54)

พีเอพี ร่วมบริจาคเงิน ในงานเทศกาลกินเจ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว จ.สระบุรี (26 ก.ย. 54)

บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท...
ร่วมงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี ผจก.คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ (3 ก.ย. 54)

ร่วมงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี ผจก.คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ (3 ก.ย. 54)

บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด และ บริษัท พอสซิทีฟ โลจีซทิคซ์ จำกัด ได้ร่วมงานเลี้ยง เชิดชูเกียรติและคุณงามความดี คุณไสว โชวพิทักษ์วัฒนา...
มอบเรือพาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.สะแกราช จ.นครราชสีมา (2 ก.ย. 54)

มอบเรือพาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.สะแกราช จ.นครราชสีมา (2 ก.ย. 54)

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลสะแกราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันายน 2554 ณ ที่ทำการกำนันตำบลสะแกราช..
บจก. พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ มอบแก๊ส ให้แก่ เขตต์ มงคล บริการ ฟรี 1 คัน (1 ก.ย. 54)

บจก. พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ มอบแก๊ส ให้แก่ เขตต์ มงคล บริการ ฟรี 1 คัน (1 ก.ย. 54)

บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด มอบแก๊ส ให้แก่ เขตต์ มงคล บริการ ฟรี 1 คัน...
PAP Orientation (27-28 ส.ค. 54)

PAP Orientation (27-28 ส.ค. 54)

บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด จัดสัมนาประจำปี...
กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน(8 พ.ค.54)

กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน(8 พ.ค.54)

พนักงานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554...
บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้ทำการมอบรางวัล ณ ปั๊มพีอี

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้ทำการมอบรางวัล ณ ปั๊มพีอี

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ นำโดย คุณ สมศักดิ์ ลี้ภากรณ์และทีมงาน ได้ทำการมอบรางวัลปั๊ม ณ PE..
PAP จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระ (13 เม.ย. 54)

PAP จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระ (13 เม.ย. 54)

และร่วมสนุกเล่นเกมส์ และชิงของรางวัลมากมายกับพริตตี้สาวสวย...
พนักงาน บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ เข้าร่วมงานงานทำบุญประจำปี (3 มี.ค. 54)

พนักงาน บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ เข้าร่วมงานงานทำบุญประจำปี (3 มี.ค. 54)

..คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ และงานกิจกรรม “พลังไทย ใจอาสา” ในโครงการ 3R (3 มี.ค. 54)...
บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ (10-11ก.พ. 54)

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ (10-11ก.พ. 54)

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ...
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับออฟโรดกลุ่มเหนือล้อ และ บจก.พีเอพี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้ร่วมกันเดินทาง...
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ต คิงส์คัพ รีกัตต้า จ.ภูเก็ต (5-7 ธ.ค. 53)

งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ต คิงส์คัพ รีกัตต้า จ.ภูเก็ต (5-7 ธ.ค. 53)

จ.ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ต คิงส์คัพ รีกัตต้า ครั้งที่ 24...
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองหว้า ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองหว้า ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

บจก. พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายพระสีวลี ณ วัดหนองหว้า...
บริจาคของ สถานีตำรวจปักธงชัย (2 พ.ย. 53)

บริจาคของ สถานีตำรวจปักธงชัย (2 พ.ย. 53)

บจก. พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ..
บริจาคของน้ำท่วม บ้านหมี่ ลพบุรี (24 ต.ค. 53)

บริจาคของน้ำท่วม บ้านหมี่ ลพบุรี (24 ต.ค. 53)

มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด, บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์, บจก. พอสซิทีฟ โลจีซทิคซ...
โครงการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้ “มูลนิธิวัดสวนแก้ว” (ก.ค. – ส.ค. 53)

โครงการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้ “มูลนิธิวัดสวนแก้ว” (ก.ค. – ส.ค. 53)

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้หรือของที่ชำรุดทุกชนิด...
อบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 1 (20-21 เม.ย. 53)

อบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 1 (20-21 เม.ย. 53)

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ และ บจก.พอสซิทีฟ โลจีซทิคซ ได้ส่งพนักงาน...
โครงการร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปรีไซเคิลในโครงการหลังคาเขียว

โครงการร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปรีไซเคิลในโครงการหลังคาเขียว

ขอเชิญร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปรีไซเคิลในโครงการหลังคาเขียว...
โครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ สร้างโป่งให้สัตว์ป่า ณ อุทยานกุยบุรี

โครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ สร้างโป่งให้สัตว์ป่า ณ อุทยานกุยบุรี

โครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ สร้างโป่งให้สัตว์ป่า ณ อุทยานกุยบุรี
โครงการร่วมบริจาคห่วงกระป๋องน้ำอัดลม

โครงการร่วมบริจาคห่วงกระป๋องน้ำอัดลม

โครงการร่วมบริจาคห่วงกระป๋องน้ำอัดลม


บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com