Home > News > ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมายให้สนพ. ศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายตรึงราคาพลังงานทั้งหมด (2012-04-24)

ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมายให้สนพ. ศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายตรึงราคาพลังงานทั้งหมด

Publish Date : 2012-04-24 | TAG : พลังงาน, LPG, น้ำมัน1, น้ำมัน2

  

ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมายให้สนพ. ศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายตรึงราคาพลังงานทั้งหมด เช่น ก๊าซแอลพีจี และน้ำมัน เพื่อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาในการลดถาระของประชาชน ช่วงที่ค่าครองชีพปรับตัวสูง เบื้องต้นจะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินในการตรึงราคา เพราะกองทุนน้ำมันฯที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรึงราคาพลังงานเหลือเงินเพียง 500 ล้านบาท รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการตรึงราคาพลังงานด้วยบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com