Home > News > นีโอปลุกกระแสพลังงานเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคหลอด LED มอบสถานีตำรวจ-โรงเรียน-โรงพยาบาล-ศาสนสถานทั่วไทย (2013-05-09)

นีโอปลุกกระแสพลังงานเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคหลอด LED มอบสถานีตำรวจ-โรงเรียน-โรงพยาบาล-ศาสนสถานทั่วไทย

Publish Date : 2013-05-09 | TAG : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, หลอดไฟ

  

                บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ ผู้จัดงาน EcoLight Tech Asia 2013 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงสว่างแนวคิดใหม่ที่ครบสมบูรณ์แบบตามที่ผู้ประกอบการไทยต้องการด้วยการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมด้านแสงสว่างจากผู้ผลิตชั้นนำ ของโลกมาไว้ในงานเดียว

               ในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมความรู้พร้อมการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ มากมายหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร คือ การขอเชิญผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ โดยเฉพาะหลอด LED ร่วมกิจกรรมบริจาคหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับสถานีตำรวจ โรงเรียน โรงพยาบาล และศาสนสถานทั่วประเทศ เนื่องจากหลอด LED เป็นหลอดไฟที่มีคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานดีเยี่ยม โดยประหยัดพลังงานกว่าหลอดไฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากถึง 90% (หากเทียบกับการใช้หลอดไฟแบบไส้) และมีอายุการใช้งานยาวมากกว่า 50,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังสามารถให้แสงสว่างได้มากกว่าแม้จะมีกำลังวัตต์ที่ต่ำกว่าหลอดไฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและการที่หลอด LED ปล่อยความร้อนออกในขณะให้แสงสว่างน้อยมาก จึงทำให้อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วนเครื่องปรับอากาศ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นไปอีก ทั้ง นี้หากมีการรณรงค์ให้ใช้หลอด LED มากขึ้นจะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศลงได้มากโดยอัตโนมัติ

             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ "นีโอ" จะรับบริจาคหลอดไฟประหยัดพลังงานที่เป็นหลอดไฟใหม่เท่านั้น เพื่อนำไปมอบยังหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และจะเริ่มรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม โดยจะทำการมอบให้กับตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นทางการในงาน Eco-Light Tech Asia 2013 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ร่วมบริจาคได้ที่ บริษัท เอ็น, ซี, ซี, เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ โทร.0-2203-4261-2

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com