Home > News > กระทรวงพลังงานคงจะต้องขอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ถึงนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (2012-04-24)

กระทรวงพลังงานคงจะต้องขอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ถึงนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Publish Date : 2012-04-24 | TAG : พลังงานนิว

  

กระทรวงพลังงานคงจะต้องขอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ถึงนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยเลื่อนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปจากแผนเดิม 3 ปี ซึ่งต้องรอดูว่า จะมีการยกเลิกดำเนินการตามแผนดังกล่าวหรือไม่ และหากยกเลิกจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใดบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com