Home > News > เลื่อนเปิดสัมปทานปิโตรเลียม (2013-05-13)

เลื่อนเปิดสัมปทานปิโตรเลียม

Publish Date : 2013-05-13 | TAG : ไทยรัฐ, สัมปทานปิโตรเลียม

  

            ขณะนี้กระทรวงพลังงานจะยังไม่มีกำหนดการออกประกาศเชิญชวนให้ภาคเอกชน มายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 จนกว่ากระทรวงพลังงาน จะสามารถสร้างความเข้าใจ

           เรื่องพลังงานของประเทศไทย ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ให้ประชาชนทั่วไปให้การยอมรับกับนโยบายดังกล่าว และได้สั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ไปดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อทำให้กระแสการคัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียมลดลง “ต้องยอมรับว่าการเลื่อนเปิดสัมปทานปิโตรเลียมออกไปทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาสำรองไว้ใช้ในประเทศ ในขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันมีใช้ได้อีก 8 ปีเท่านั้น ดังนั้นในอนาคตประเทศไทยยังต้องเป็นผู้นำเข้าพลังงานในอันดับต้นๆของโลก แม้ปัจจุบันจะมีแหล่งพลังงานในประเทศ จากการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็สามารถผลิตน้ำมันดิบได้เพียงวันละ 145,000 บาร์เรลต่อวัน และยังต้องนำเข้าอีกเฉลี่ยวันละ 900,000 บาร์เรลต่อวัน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำมันวันละ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน

          นอกจากนี้ สัมปทานปิโตรเลียม ที่ภาคเอกชนได้สัมปทานและขุดเจาะอยู่ในขณะนี้ ก็ใกล้จะหมดอายุสัญญา แต่กระทรวงพลังงานไม่สามารถต่ออายุสัญญาให้ผู้ประกอบการรายเดิมได้ เพราะถูกคัดค้านเรื่องการต่อสัญญา จึงต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนที่คัดค้านในเรื่องนี้ เพราะหากไม่ต่อสัญญาให้ผู้ประกอบการรายเดิมได้ ก็จะทำให้ปริมาณปิโตรเลียมที่จัดหาได้ในประเทศมีปริมาณลดลง “ในหลักการแล้วภาครัฐควรเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ได้แล้ว เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ให้กับประเทศ ซึ่งการขุดเจาะปิโตรเลียมในไทยต้องใช้เวลา บางครั้งขุดไป 20 หลุม เจอน้ำมันหรือก๊าซแค่ 1-2 หลุม และไทยก็ไม่ได้เปิดสัมปทานมาแล้ว 5 ปี”.บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com