Home > News > แจงความจริงพลังงาน "พงษ์ศักดิ์"ดึงวิทยุชุมชนเป็นกระบอกเสียง (2013-06-18)

แจงความจริงพลังงาน "พงษ์ศักดิ์"ดึงวิทยุชุมชนเป็นกระบอกเสียง

Publish Date : 2013-06-18 | TAG : พลังงาน, พงษ์ศักดิ์, กระทรวงพลังงาน , PAP GAS

  

แจงความจริงพลังงาน "พงษ์ศักดิ์"ดึงวิทยุชุมชนเป็นกระบอกเสียง

 

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้ขอความร่วมมือเครือข่ายวิทยุชุมชน วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและอนาคต เพราะที่ผ่านมา กระทรวงฯถูกโจมตีจากสังคมออนไลน์ ทำให้คนไทยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยประเด็นที่ให้ข้อมูลบิดเบือน เช่น กล่าวหาว่าไทยผลิตน้ำมันดิบได้มหาศาล แต่เหตุใดต้องนำเข้าน้ำมัน ซึ่งในข้อเท็จจริง ปัจจุบันการสำรวจขุดเจาะน้ำมันดิบในประเทศยังพบน้อยมาก โดยไทยผลิตน้ำมันดิบได้รวม 145,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 15% ของความต้องการใช้ และนำเข้าน้ำมันดิบ 900,000 บาร์เรลต่อวัน หรือ 85% แต่มีความต้องการใช้สูงถึง 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ส่วนประเด็นที่น่าห่วงคือ ไทยยังต้องนำเข้าพลังงานชนิดต่างๆ รวมกันในอัตราที่สูงมาก โดยนำเข้าน้ำมันดิบ 80% ของการใช้ทั้งหมด เพราะผลิตได้เองเพียง 20% ก๊าซธรรมชาติผลิตได้เอง 80% ที่เหลืออีก 20% เป็นการนำเข้า และยังนำเข้าก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) รวมถึงนำเข้าถ่านหินใช้ผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้ไทยนำเข้าพลังงานปีละราว 1.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ ทั้งมูลค่าและปริมาณ นอกจากนี้ ไทยต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งมีแนวคิดจะพาเครือข่ายวิทยุชุมชน 500 คน ไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าต่างประเทศ เพื่อให้เห็นของจริงว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินมีการพัฒนาไปมาก และไม่มีปัญหามลพิษแล้ว

“คนไทยเชื่อข้อมูลที่โพสต์ในเฟซบุ๊กมากกว่าข้อมูลจากภาครัฐ จึงอยากให้เครือข่ายวิทยุชุมชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าไทยยังจำเป็นต้องนำเข้าพลังงาน และไม่สามารถผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซฯได้เพียงพอ ซึ่งเริ่มรณรงค์ผ่านวิทยุชุมชนแล้ว ทำให้การต่อต้านผ่านเฟซบุ๊กลดลง แต่ในต่างจังหวัดยังได้รับข้อมูลที่ผิดๆ จากเอ็นจีโออยู่”.บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com