Home > News > สถานการณ์น้ำมันดิบในประเทศยังต้องพึ่งพาการนำเข้า ย้ำสังคมควรรับรู้ความจริง (2013-06-26)

สถานการณ์น้ำมันดิบในประเทศยังต้องพึ่งพาการนำเข้า ย้ำสังคมควรรับรู้ความจริง

Publish Date : 2013-06-26 | TAG : พลังงาน, บริษัท PAP GAS, โรงงานไฟฟ้า, น้ำมัน

  

สถานการณ์น้ำมันดิบในประเทศยังต้องพึ่งพาการนำเข้า ย้ำสังคมควรรับรู้ความจริง

 
นายณอคุณ  สิทธิพงศ์  ปลัดกระทรวงพลังงาน  ในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปิโตรเลียม   เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2556  ว่า 
 
คณะกรรมการ ปิโตรเลียมซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในเรื่องบริหารสัมปทานการสำรวจและผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  มีผู้บริหารระดับอธิบดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน  10  คน  ได้แก่ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม   กระทรวงการคลัง    กระทรวงอุตสาหกรรม  และมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  5  คน  ซึ่งในวันนี้ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม   และมีความเห็นว่าระบบการบริหารจัดการและการจัดเก็บ
 
รายได้ที่ใช้อยู่ในขณะนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศ
 
ซึ่งส่วนใหญ่  มีลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่มีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนทั้งในด้านการสำรวจและการผลิตที่ค่อนข้างสูง และเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง  ผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ   จึงมีความเหมาะสม และควรใช้หลักการดังกล่าวในการเปิดสัมปทานรอบใหม่ต่อไป
          นอกจากนี้   ในการประชุมคณะกรรมการฯครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา     การผลิตน้ำมันดิบของประเทศในรอบปี  2555  เฉลี่ยประมาณวันละ  145,000  บาร์เรล  โดยมาจากแหล่งในอ่าวไทย  111,640 บาร์เรลต่อวัน และแหล่งบนบก  33,360  บาร์เรลต่อวัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แหล่งน้ำมันดิบในอ่าวไทย

 

(บาร์เรลต่อวัน)

สงขลา

 19,360

กลุ่มทานตะวันและเบญจมาศ

 38,760

กลุ่มเอราวัณและใกล้เคียง

 31,380

จัสมิน/บานเย็น

 14,000

บัวหลวง

  8,140

รวม

111,640

 

 

แหล่งน้ำมันดิบบนบก

 

(บาร์เรลต่อวัน)

สิริกิติ์  และแหล่งอื่นๆ ในแปลง S1

28,100

กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย

420

บึงหญ้า  บึงม่วง  หนองสะ

1,660

วิเชียรบุรี  นาสนุ่น  ศรีเทพ

1,580

L53 

 960

บูรพา

 640

รวม

 33,360

 

ดังนั้น   การที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลว่าประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบวันละ  1,000,000   บาร์เรล     จึงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงและเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนรับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่สถานการณ์ด้านพลังงาน       ที่ถูกต้องและแท้จริงต่อไปบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com