Home > News > อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (2013-07-02)

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

Publish Date : 2013-07-02 | TAG : อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธ, เชื้อเพลิงธรรมชาติ, ก๊าซธรรมชาติ, บริษัท PAP

  

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

 
นายทรงภพ  พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ  ระหว่างบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ภายใต้แนวคิด “ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซส่วนเกิน” โดยมีนายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหารทั้งสองบริษัท และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน
            พิธีลงนามดังกล่าว  เป็นไปตามสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ (Associated Gas) จากสถานีผลิตย่อยเสาเถียร-เอ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 800,000 ลูกบาศก์ฟุต เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโครงการผลิตไฟฟ้าแทนการเผาทิ้งตามกระบวนการด้านความปลอดภัยในการผลิตน้ำมันดิบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 3.6 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเดือนธันวาคม 2554
            ซึ่งนอกจากการลงนามในพิธีซื้อขายก๊าซธรรมชาติแล้ว อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองบริษัท ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  ณ บริเวณสถานีผลิตย่อยเสาเถียร-เอ  ในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด  อีกด้วยบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com