Home > News > ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปิดที่ระดับ 97.41 ดอลลาร์ ลดลง 1.41 ดอลลาร์ (2012-04-24)

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปิดที่ระดับ 97.41 ดอลลาร์ ลดลง 1.41 ดอลลาร์

Publish Date : 2012-04-24 | TAG : ราคาน้ำมัน

  

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปิดที่ระดับ 97.41 ดอลลาร์ ลดลง 1.41 ดอลลาร์ ส่วนเบรนท์ปิดที่ระดับ 107.56 ดอลลาร์ ลดลง 0.66 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ปรับลดลงทุกรายการบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com