Home > News > พลังงานทดแทนถ่านอัดแท่งไมยราบยักษ์ (2013-08-13)

พลังงานทดแทนถ่านอัดแท่งไมยราบยักษ์

Publish Date : 2013-08-13 | TAG : พลังงานทดแทน, ถ่านอัดแท่ง, ไมยราบ, บริษัท PAP

  

 
Pic_362232

 

ไมยราบยักษ์...พืชต่างถิ่นที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายเติบโตได้ดีทั้งในที่แห้งแล้งและน้ำท่วมกลายเป็นปัญหาระบาดสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่ของประเทศไทยไม่เว้นแต่ในลำรางแม่น้ำลำคลองระบายน้ำชลประทานต้นไมยราบยักษ์งอกขึ้นกีดขวางการไหลของสายน้ำ

ถ้าไม่มีวิธีนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้กับชาวบ้านได้ไมยราบยักษ์เป็นวัชพืชที่กำจัดให้หมดได้ยากมากเพราะเติบโตได้เร็วมากการกำจัดนำมาใช้ประโยชน์แค่คัดมาเป็นฟืนหรือเผาเป็นถ่านถ่านจากไม้ไมยราบจะมีอัตราการเผาไหม้ที่สิ้นเปลืองมากเผาแล้วไฟมอดเร็วเพราะให้ความร้อนต่ำ

 

แต่ถ้านำมาเพิ่มกระบวนการอัดให้เป็นแท่งประสิทธิภาพการให้ความร้อนจะสูงขึ้นการติดไฟจะอยู่ได้นานกว่าถ่านทั่วไปและทำให้แม่บ้านร้านค้าไม่ต้องเติมถ่านบ่อยครั้งความนิยมใช้ถ่านจากวัชพืชจะเพิ่มขึ้นและจะส่งผลให้การกำจัดไมยาบยักษ์หมดไปได้เร็วขึ้น

 

.สินเดิมดีโตหน่วยวิจัยพลังงานและสิ่งแวด-ล้อมเพื่อชุมชนสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากเผยถึงที่มาของแนวคิดนำวัชพืชต่างถิ่นมาทำเป็นถ่านอัดแท่งซึ่งได้รับการคัดจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) และผู้สนใจจะอบรมสร้างอาชีพสามารถติดต่อได้ที่ 08-6592-7197

โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้...เก็บไม้ไมยราบยักษ์มาเผาเป็นถ่านแล้วนำเข้าเครื่องบดย่อยเป็นผงใช้แป้งมันผสมน้ำในอัตราส่วนแป้ง 2 ส่วนน้ำ 8 ส่วนเป็นประสานในการปั้นผงถ่านให้เป็นแท่ง

 

สูตรที่ดีที่สุดให้ความร้อนสูงสุดและเมื่อนำเข้าเครื่องอัดเป็นรูปแท่งจะได้ถ่านอัดแท่งที่ผิวเรียบไม่มีการหักขาดร่วนเป็นผง... ต้องใช้ถ่าน 3 ส่วนผสมตัวประสาน 7 ส่วน

 

เมื่อถ่านออกมาจากเครื่องอัดแท่งให้นำไปผึ่งลมในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกประมาณ 7 วัน....อย่านำไปผึ่งแดดเพราะผิวถ่านจะแตกเปราะหักง่ายขนย้ายนำไปใช้งานลำบาก

ถ่านอัดแท่งจากไม้ไมยราบหนัก 8 ขีดติดทนไฟได้ 1 ชั่วโมงในขณะที่ถ่านทั่วไปต้องใช้มากถึง 2.2 กิโลกรัมจากปริมาณที่ใช้เพียงไม่มากประกอบกับไม่ต้องลงทุนสูงทำให้ทุกวันนี้ชาวบ้านรอบๆมหาวิทยาลัยสนใจหันมาใช้พลังงานทดแทนชนิดนี้มากขึ้นแล้วยังเป็นอาชีพสร้างรายได้เข้าครัวเรือนด้วย”.

เพ็ญพิชญาเตียว

 

ขอขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com