Home > News > บางคอแหลมตั้งศูนย์การเรียนรู้หมักก๊าซชีวภาพ - เขตอยากบอก (2013-08-13)

บางคอแหลมตั้งศูนย์การเรียนรู้หมักก๊าซชีวภาพ - เขตอยากบอก

Publish Date : 2013-08-13 | TAG : บางคอแหลม, การเรียนรู้, ก๊าซชีวภาพ, บริษัท PAP

  

บางคอแหลมตั้งศูนย์การเรียนรู้หมักก๊าซชีวภาพ - เขตอยากบอก

 

นายสุเทพ ณ ถลาง ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การหมักก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) ณ โรงเรียนวัดไทร แขวงบางโคล่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการปัญหาขยะ เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการการหมักก๊าซชีวภาพ และนำก๊าซชีวภาพที่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนในการหุงต้มอาหาร เนื่องจากมีการสำรวจแล้วพบว่าโรงเรียนวัดไทรมีความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างครบวงจร สามารถช่วยกำจัดก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน นักเรียนในโรงเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้มีความเข้าใจกระบวนการการหมักก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) และยังเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่อีกด้วย.

 

ขอขอบคุณข่าวจาก เดลินิวส์

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com