Home > News > ภาพกิจกรรมงานโรดโชว์ (2013-08-13)

ภาพกิจกรรมงานโรดโชว์

Publish Date : 2013-08-13 | TAG : โรดโชว์ , ลาดพร้าว , บริษัท PAP

  

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม Road Show ที่ ลาดพร้าว 124 ลาดพร้าว 122 เเละ ลาดพร้าว 101  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และร้านพีเอพีแก๊ส สาขาพัฒนาการ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเเละเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของพีเอพีแก๊สเเละยังสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เเจกผ้ากันเปื้อนสุดพิเศษ สำหรับผู้ที่ใช้ถังเเก๊ส พี เอ พี 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com