Home > News > เบรกขึ้นค่าแท็กซี่ 'นายกฯปู'เกรงกระทบค่าครองชีพ (2013-08-29)

เบรกขึ้นค่าแท็กซี่ 'นายกฯปู'เกรงกระทบค่าครองชีพ

Publish Date : 2013-08-29 | TAG :

  

 

เบรคขึ้นค่าเเท็กซี่ นายกปู เกรงกระทบค่าครองชีพ

 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com