Home > News > “ถังแก๊สอิ่มอุ่น” ได้รับรางวัล (2013-09-02)

“ถังแก๊สอิ่มอุ่น” ได้รับรางวัล

Publish Date : 2013-09-02 | TAG :

  

 

“ถังแก๊สอิ่มอุ่น” ได้รับรางวัล        

      SME Thailand Inno Awards  2013

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2556

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ฮอลล์ 2-3

โดยมี

คุณสมชาย  สิริพันธ์วราภรณ์ ผู้บริหารบริษัท พีเอพี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด 

ร่วมเป็นเกียรติรับรางวัลในครั้งนี้

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com