Home > News > เอกชนมอบถังแก๊สเรซินให้ กอ.รมน.ใช้ใน 3 จชต. (2013-09-13)

เอกชนมอบถังแก๊สเรซินให้ กอ.รมน.ใช้ใน 3 จชต.

Publish Date : 2013-09-13 | TAG :

  

เอกชนมอบถังแก๊สเรซินให้ กอ.รมน.ใช้ใน 3 จชต.

 

เอกชนมอบถังแก๊สเรซินให้ กอ.รมน.ใช้ใน 3 จชต.


ภาคเอกชนมอบถังแก๊สเรซินให้ กอ.รมน.นำไปใช้ใน 3 จชต.แทนถังแก๊สเหล็กที่คนร้ายมักนำไปประกอบระเบิด เพื่อลดความสูญเสีย ขณะที่รองอธิบดีกรมธุรกิจลพลังงาน เผยไม่ได้บังคับการใช้งาน แต่ขอความสมัครใจเพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. รับมอบถังแก๊สอิ่มอุ่น ซึ่งผลิตจากใยแก้วผสมกับเรซิน จำนวน 100 ถัง ในโครงการนำร่องใช้งานแทนถังแก๊สเหล็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวคิดของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการแก้ปัญหาคนร้ายนำถังแก๊สเหล็กมาประกอบระเบิด และสามารถควบคุมปริมาณถังแก๊สในพื้นที่เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

เบื้องต้น กอ.รมน.จะนำถังแก๊สอิ่มอุ่นไปใช้ในพื้นที่ชุมชน ที่เคยเข้ารับการอบรมในโครงการพระราชดำริ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับ กอ.รมน.หากใช้ดีจะบอกต่อกันไป นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านกระทรวงพลังงานในการปรับเปลี่ยนการใช้ถังแก๊สในพื้นที่ โดยทั้งหมดยังไม่มีการบังคับการใช้งาน จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย ดังนั้น ในขั้นต้น เป็นการขอความสมัครใจใช้ถังแก๊สอิ่มอุ่น และ ในอนาคตอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอื่นๆ เช่น ถังดับเพลิง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ด้าน นายปราโมทย์ ญาณทักษะ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าจะส่งเสริมให้มีการใช้ถังแก๊สดังกล่าว ขณะนี้มีภาคเอกชน 3 ถึง 4 บริษัท สนใจผลิตถังแก๊สเช่นกัน ส่วน ปตท. หากมีความพร้อมก็ดำเนินการได้ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเชิงธุรกิจ จึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบริษัทยังไม่บังคับ เพราะต้องดูความพร้อมในการผลิตถังแก๊สให้เพียงพอ

ขณะที่ นายสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตถังแก๊สอิ่มอุ่น ระบุว่า จะดูผลจากการที่กอ.รมน.นำไปใช้ ว่าได้รับการตอบรับอย่างไร หากมีผลดีก็พร้อมผลิตเพิ่ม แม้การผลิตมีราคาสูงกว่าถังเหล็ก ประมาณ 500-700 บาท แต่ถือว่าเป็นการช่วยชาติ อีกทั้งอายุการใช้ยังมากถึง 20-30 ปี นานกว่าถังเหล็ก

ขอขอบคุณข่าวจาก : ครอบครัวข่าว 3บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com