Home > News > "ถังเเก๊สอิ่มอุ่น" ได้รับรางวัล SME Thailand inno Awards 2013 (2013-09-14)

"ถังเเก๊สอิ่มอุ่น" ได้รับรางวัล SME Thailand inno Awards 2013

Publish Date : 2013-09-14 | TAG :

  

"ถังเเก๊สอิ่มอุ่น" ได้รับรางวัล SME Thailand inno Awards 2013

 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ อิมเเพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2-3บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com