Home > News > รูปภาพบรรยากาศจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 5/2556 (2013-10-02)

รูปภาพบรรยากาศจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 5/2556

Publish Date : 2013-10-02 | TAG :

  

รูปภาพบรรยากาศจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 5/2556

โกลด์เมาท์เท่น วังน้ำเขียว นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556

 

 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com