Home > News > ยรรยงยอมรับ ผักช่วงเจแพง แต่มีเพียงพอ (2013-10-03)

ยรรยงยอมรับ ผักช่วงเจแพง แต่มีเพียงพอ

Publish Date : 2013-10-03 | TAG :

  

ยรรยงยอมรับ ผักช่วงเจแพง แต่มีเพียงพอ

 

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังติดตามสถานการณ์ราคาผัก ณ แหล่งผลิตที่สวนผักศูนย์การเรียนรู้ ifarm ลุงเครา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ว่า จากการสำรวจพื้นที่ปลูกผักทั่วประเทศพบว่า ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ทั้งด้านราคาและปริมาณ โดยยังคงมีผลผลิตป้อนสู่ตลาดอย่างเพียงพอ ทำให้ราคาไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก 
    ขณะที่บางชนิดก็ราคาลดลง เช่น ผักบุ้งจีน ราคาจำหน่ายช่วงเจปีที่แล้วอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 26 บาท ปีนี้ขึ้นมาเป็น กก.ละ 31 บาท ผักกวางตุ้งลดลงจาก กก.ละ 31 บาท เหลือ กก.ละ 29 บาท ส่วนกะหล่ำปลีราคาทรงตัวอยู่ที่ กก.ละ 16.50 บาท 
    ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายในช่วงนี้อาจจะยังไม่สูงนัก เพราะยังไม่เข้าสู่ช่วงกินเจ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงวันจ่ายในช่วงปลายสัปดาห์ คาดว่าราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นบ้างตามกลไกตลาด
    อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผักที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จะทำการเชื่อมโยงตลาด โดยสนับสนุนให้นำผลผลิตผักสดไปจำหน่ายยังตลาดกลางทั่วประเทศ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และตลาดศรีนคร เป็นต้น เพื่อไม่ให้ผักขาดตลาดและมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com