Home > News > พาณิชย์คุมราคาอาหารเจ (2013-10-03)

พาณิชย์คุมราคาอาหารเจ

Publish Date : 2013-10-03 | TAG :

  

พาณิชย์คุมราคาอาหารเจ

นายยรรยง พวงราช  รมช.พาณิชย์  เปิดเผยภายหลังติดตามสถานการณ์ราคาผัก ที่สวนผักศูนย์การเรียนรู้ไอฟาร์ม  ลุงเครา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกต่าง ๆ ให้ช่วยตรึงราคาและจัดกิจกรรมลดราคาเครื่องปรุงอาหารเจในราคาประหยัด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดกับเกษตรกร โดยสร้างอำนวยความสะดวกให้นำผลผลิตผักสดไปจำหน่ายยังตลาดกลางทั่วประเทศ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และตลาดศรีนคร เพื่อไม่ให้ผักขาดตลาด

“ในช่วงเทศกาลกินเจ ถือเป็นสถานการณ์ปกติของทุก ๆ ปีที่ราคาผักจะปรับสูงขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่ายในการดูแลไม่ให้การฉวยโอกาสจำหน่ายผักสดในราคาสูงเกินจริงเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน”

นายยรรยง กล่าวว่า ขณะนี้แหล่งเพาะปลูกผักหลัก ๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และเพชรบุรี ไม่มีปัญหาน้ำท่วม ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบทั้งด้านราคาและปริมาณมากนัก  เนื่องจากผลผลิตผักยังมีปริมาณเพียงพอต่อการป้อนตลาด โดยผักบุ้งจีน ราคาจำหน่ายช่วงเทศกาลกินเจปีที่แล้วอยู่ที่ กก.ละ  26 บาทเพิ่มมาอยู่ที่ 31 บาท ส่วนกวางตุ้ง ลดลงจาก กก. ละ 31 บาทเหลือ 29 บาท และกะหล่ำลียังมีราคาทรงตัวอยู่ที่ กก.ละ  16.50 บาท

“ราคาผักส่วนใหญ่ใกล้เคียงกีบปีที่ผ่านมา  แต่ราคาจำหน่ายช่วงนี้ อาจจะยังไม่สูงเพราะยังไม่เข้าสู่ช่วงกินเจ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงวันจ่ายในช่วงปลายสัปดาห์นี้คาดว่าราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นอีกตามกลไกตลาด”


ขอขอบคุณข่าวดีๆจาก : ข่าวสดบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com