Home > News > คุมเข้มร้านติดตั้ง...แก๊สรถยนต์ "อันตราย"ไม่ได้มาตรฐาน (2013-10-07)

คุมเข้มร้านติดตั้ง...แก๊สรถยนต์ "อันตราย"ไม่ได้มาตรฐาน

Publish Date : 2013-10-07 | TAG :

  

 
Pic_368123

 

ข้อมูลล่าสุดอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2556 ระบุว่า มีรถที่จดทะเบียนเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG กับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 1,014,089 คัน

แต่ในความเป็นจริงเชื่อว่า อาจจะมีจำนวนมากกว่าที่จดทะเบียนอีกไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีแนวโน้มว่าจะมีเจ้าของรถยนต์นำรถไปติดตั้งแก๊สเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย


จาก ความต้องการ ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นนี้เอง จึงทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากสบโอกาสเปิดให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์โดย ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อติดตั้งไปแล้วเกิดปัญหา รวมถึงเสี่ยงต่ออันตรายจากการรั่วไหลของแก๊ส ทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้กับรถยนต์ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีการร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นจำนวนมาก

 

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บอกว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีร้านที่เปิดให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ทั้งหมดประมาณ 859 แห่ง แบ่งเป็นแบบ LPG 316 แห่ง และแบบ NGV 543 แห่ง ซึ่งก็มีบางส่วนเท่านั้นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมขนส่งทางบก โดยยังมีอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน

“จากการตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้น ร้านที่รับติดตั้งแก๊สส่วนใหญ่มักมีการโฆษณาที่เป็นการโอ้อวดเกินจริง โดยอ้างว่าเมื่อติดตั้งแก๊สจากร้านนี้ แล้วสภาพของรถจะมีการประหยัดน้ำมันได้เท่านั้นเท่านี้ ติดตั้งไปแล้วรถจะไม่เสียการทรงตัว ซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่สามารถรับรองได้ ทาง สคบ. จึงได้มีการสั่งห้ามโฆษณาและได้มีการลงโทษในบางรายไปบ้างเหมือนกัน” เลขาธิการ สคบ. บอก

นายจิรชัยยังบอกด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีบางร้านที่มีการระบุด้วยว่าร้านของตนเองติดตั้งแล้วปลอดภัย มั่นใจได้ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างแน่ชัดว่า มีใบรับรองจากภาครัฐจริงหรือไม่ ขณะเดียวกัน อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ติดตั้งจะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ด้วย


จาก ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้สั่งการให้ สคบ.ทำการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจติดตั้งแก๊สรถยนต์ร่วมกัน โดยมีกรมการขนส่งทางบก กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าไปดูและตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานการผลิตถังแก๊ส มาตรฐานในการติดตั้งถังแก๊ส และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเมื่อติดตั้งไปแล้วจะมีการรับประกันความเสียหายให้อย่างไร ถ้ารถเกิดปัญหาขึ้นมา และดูด้วยว่าร้านเหล่านั้นได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมขนส่งทางบก หรือไม่

 

เลขาธิการ สคบ. บอกว่า จากการลงพื้นที่พบว่ามีประชาชนมาใช้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีร้านติดตั้งแก๊สรถยนต์อีกหลายแห่งที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังไม่ได้ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

“สิ่งที่ต้องรีบเร่ง ดำเนินการขณะนี้คือการเข้าไปกำกับดูแลอย่างเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับบริการจากการติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย โดยต่อไปจะมีการกำหนดมาตรการขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าร้านที่ให้บริการติดตั้ง แก๊สรถยนต์จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการไม่ได้มาตรฐาน” นายจิรชัยบอกพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ขณะที่ยังรอกฎหมายที่ชัดเจน สคบ.จะเข้าไปพิจารณาแนวทางการควบคุม โดยจะใช้อำนาจตามคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ให้มีการควบคุมเรื่องการทำสัญญา และบังคับให้มีการออกหลักฐานการรับเงินให้ถูกต้อง หากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้ง นี้ จะมีการเชิญผู้ประกอบการจากสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมหารือเกี่ยว กับการควบคุมธุรกิจนี้ เพื่อเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นประธาน ได้พิจารณาอนุมัติให้ธุรกิจติดตั้งแก๊สรถยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต่อไปด้วย เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยควบคุมธุรกิจการติดตั้งแก๊สในรถยนต์ที่ มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันและช่วยให้ผู้บริโภคได้รับของที่มีคุณภาพ

 

นอก จากนี้ หาก สคบ.ตรวจสอบแล้วพบผู้ประกอบการธุรกิจติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่มีการดำเนินธุรกิจ อย่างถูกต้อง ถูกกฎระเบียบ และมีการได้รับรองมาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ดูแลอย่างชัดเจน ทาง สคบ.จะมีการมอบตราสัญลักษณ์ของ สคบ.ให้เพื่อเป็นการแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าสามารถมาใช้บริการได้อย่าง ปลอดภัย ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเอาเปรียบอย่างแน่นอน


“หาก ผู้บริโภคท่านใดที่ไปใช้บริการร้านติดตั้งแก๊สรถยนต์แล้วเกิดปัญหา หรือมีการพบเบาะแสเกี่ยวกับร้านรับบริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็สามารถแจ้งมาได้ที่ สคบ.ได้เลย โดยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางระบบร้องเรียนออนไลน์ที่ www.ocpb.go.th หรือปรึกษาปัญหาข้อสงสัยได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166 และกรมการขนส่งทางบก สายด่วน 1584 หรือกระทรวงพลังงาน โทร.0-2140-6000.

 

ขอขอบคุณข่าวดีๆจาก ไทยรัฐ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com