Home > News > บริษัทเวิลด์แก๊ส เปิดเผยว่า ปี 2554 ตั้งเป้าขยายยอดจำหน่ายแอลพีจี (2012-04-24)

บริษัทเวิลด์แก๊ส เปิดเผยว่า ปี 2554 ตั้งเป้าขยายยอดจำหน่ายแอลพีจี

Publish Date : 2012-04-24 | TAG : การตลาด, แก๊ส LPG

  

บริษัทเวิลด์แก๊ส เปิดเผยว่า ปี 2554 ตั้งเป้าขยายยอดจำหน่ายแอลพีจีให้เติบโตกว่าปี 2553 ประมาณ 15% โดยปีที่ผ่านมา สามารถได้มาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นจากอันดับ 3 ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 รองจากปตท. เนื่องจากมีการทำตลาด การส่งเสริมมาตรการจูงใจ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายตรึงราคาแอลพีจีทำให้ประชาชนหันมาใช้แอลพีจีเพิ่มขึ้นบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com