Home > News > คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ได้รับการยกย่องเเละเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเเห่งปี 2013 (2013-10-08)

คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ได้รับการยกย่องเเละเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเเห่งปี 2013

Publish Date : 2013-10-08 | TAG :

  บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com