Home > News > ร้านค้าแก๊สโวยเงินชดเชย (2013-10-10)

ร้านค้าแก๊สโวยเงินชดเชย

Publish Date : 2013-10-10 | TAG :

  

ร้านค้าแก๊สโวยเงินชดเชย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากร้านค้าก๊าซรายย่อย ย่านธนบุรี ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ราคาเดิม ให้ผู้ใช้สิทธิ์ จากผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ทั้งที่ตามขั้นตอนผู้ค้ามาตรการ 7 ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้ร้าค้าก๊าซตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. แล้ว ซึ่งได้ทวงถามทางผู้ค้ามาตรา 7 ไปแล้ว  แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชย และประชาชนบางราย ได้ร้องเรียนมายังร้านค้าว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา ประชาชนได้ส่งข้อความขอใช้สิทธิ์ไป แต่ระบบขัดข้อง ต้องใช้เวลารอนานหลายชั่วโมง ซึ่งต้องการให้กระทรวงพลังงานเร่งแก้ปัญหา เนื่องจากขณะนี้ยังมีประชาชนให้สสิทธิ์ไม่มาก หากต่อไปมีการใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก เกรงว่า จะยิ่งมีปัญหา      


 นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากร้านค้าแก๊สรายย่อย 1 – 2 ราย ยังไม่ได้รับค่าชดเชยส่วนต่างจำหน่ายก๊าซแอลพีจีราคาเดิม  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าก๊าซดังกล่าว ขายก๊าซยี่ห้อหนึ่ง แต่ขอชดเชยอีกยี่ห้อหนึ่ง เพราะที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงาน ได้เฉลี่ยร้านค้าก๊าซรายย่อย ที่ต้องขอรับเงินชดเชยให้กับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ไม่ให้อยู่ในผู้ค้าใด ผู้ค้าหนึ่งมากเกินไป ซึ่งได้แจ้งให้แก้ปัญหาแล้ว    

ส่วนความคืบหน้าการใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซแอลพีจี ราคาเดิมนั้น ขณะนี้ยังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ มาใช้สิทธิ์จำนวนน้อย เนื่องจากมองว่า ขั้นตอนยุ่งยาก และราคาก๊าซยังปรับสูงขึ้นมามาก และยังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการสวมสิทธิ์ แต่มีร้านค้าหาบเร่บางราย ได้แบ่งก๊าซแอลพีจีที่ตัวเองได้รับสิทธิ์ ให้กับร้านค้าใกล้เคียง เพราะร้านค้าใกล้เคียงไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์  ซึ่งก็ได้แจ้งร้านค้าดังกล่าวไปแล้วว่า ไม่ควรนำสิทธิ์ของตัวเองไปให้ร้านค้าใกล้เคียงใช้ ควรให้ร้านค้าใกล้เคียงมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เอง เพราะต่อไปหากราคาก๊าซปรับสูงขึ้นมาก ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์แล้ว แบ่งสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นใช้ จะหมดสิทธิ์ดังกล่าว   

 แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  ขณะนี้ยังมีปัญหาร้องเรียนการใช้สิทธิ์ก๊าซราคาเดิมอยู่บ้าง แต่ยอดร้องเรียนเริ่มลดลงแล้ว ส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาเดิม คือ ขั้นตอนยุ่งยาก ซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงว่า เป็นการรัดกุม ป้องกันการสวมสิทธิ์ และได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่เข้าใจแล้ว  ส่วนปัญหาร้านค้าก๊าซรายย่อย ยังไมได้รับการชดเชยจากผู้ค้าน้ำมันตามมาตร 7 ก็มีร้องเรียนมาบ้าง  แต่มีจำนวนไม่มาก  ซึ่งก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเร่งแก้ปัญหา เนื่องจากกรณีเป็นเรื่องใหม่ ต้องค่อยๆ แก้ปัญหา

ส่วนยอดการใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ราคาเดิม ตามมาตรการดูแลผลกระทบกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ถึงวันที่ 30 ก.ย. ยังมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ปริมาณน้อย มีเพียง 47,066 ราย  จากยอดผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศ 7.74 ล้านราย โดยแบ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย 33,410 ราย จากยอดผู้ได้รับสิทธิ์ 7.5 ล้านราย   และร้านค้าหาบเร่ แผงลอย 13,656 ราย จากยอดผู้ได้รับสิทธิ์ 167,859  ราย  เนื่องจากประชาชนเห็นว่า ราคาก๊าซแอลพีจี ยังปรับขึ้นไม่มาก เมื่อเทียบกับขั้นตอนที่ยุ่งยาก

 

ขอขอบคุณข่าวดีๆจาก เดลินิวส์ 
 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com