Home > News > คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ รับมอบ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (2013-10-15)

คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ รับมอบ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Publish Date : 2013-10-15 | TAG :

  

คุณสมชาย   สิริพันธ์วราภรณ์  

รับมอบ

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9

 จากนายอุดม  จีระวิวิธพร ผู้ช่วยประธานกรรมการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com