Home > News > รายการ Small@Smart (2013-11-04)

รายการ Small@Smart

Publish Date : 2013-11-04 | TAG :

  

รายการ Small@Smart

ประจำวันที่  3 พฤศจิกายน 2556

Success SME พาท่านผู้ชมเปิดเเนวคิดธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG

ครบวงจรของ"พีเอพีเเก็สเเอนด์ออยส์" เเละ พูดคุยกับ

คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีเอพีเเก็สเเอนด์ออยส์ จำกัด

 

 

 

ติดตามชมคลิปวิดีโอตามลิ้งค์ได้เลยนะคะ 

 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com