Home > News > พีเอพี เข้าร่วมประชุม"ขั้นตอนการรับเเก๊สอิ่มอุ่น" (2013-11-14)

พีเอพี เข้าร่วมประชุม"ขั้นตอนการรับเเก๊สอิ่มอุ่น"

Publish Date : 2013-11-14 | TAG :

  

พีเอพี เข้าร่วมประชุม"ขั้นตอนการรับเเก๊สอิ่มอุ่น"

ณ สมส. กอ. รมน. ภาค 4  สน.ค่ายสิรินธร จังหวัดยะลา

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com