Home > News > พีเอพี นำถังเเก๊สอิ่มอุ่นลง 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (2013-11-18)

พีเอพี นำถังเเก๊สอิ่มอุ่นลง 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

Publish Date : 2013-11-18 | TAG :

  

พีเอพี นำถังเเก๊สอิ่มอุ่นลง 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้
ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น.
ถึง วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ สมน.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร จังหวัดยะลา
เป็นที่เรียบร้อย

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com