Home > News > "สุเทพ" งมหาแผนลดใช้ก๊าซหุงต้ม (2013-12-11)

"สุเทพ" งมหาแผนลดใช้ก๊าซหุงต้ม

Publish Date : 2013-12-11 | TAG :

  

 
Pic_388520

 

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไปหาแนวทางรณรงค์ประหยัดการใช้ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาแอลพีจีที่เริ่มขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาแอลพีจีตลาดโลกแตะรับ 1,096 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ มาตรการประหยัดที่จะนำมาใช้ อาจเลือกวิธีขอความร่วมมือกับภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ที่เคยลงนามให้ความร่วมมือ ลดใช้แอลพีจีกรณีพิเศษไว้ โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานเซรามิก รวมถึงขอความร่วมมือภาคครัวเรือนให้ประหยัดการใช้แอลพีจีในช่วงนี้ด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยลดภาระนำเข้าแอลพีจีของไทยลงได้ ปัจจุบันอัตราการนำเข้าแอลพีจีเฉลี่ยจะอยู่ที่ 130,000 ตันต่อเดือน แต่มาในระยะหลังเมื่อมีการหยุดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมัน ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการนำเข้าแอลพีจีมากขึ้น โดยในช่วงปลายปีมีการนำเข้าตั้งแต่ 150,000-180,000 ตันต่อเดือน ส่งผลให้ภาระกองทุนน้ำมันที่ต้องจ่ายการนำเข้าเพิ่มขึ้นในระดับ 3,000 ล้านบาท

“ขณะนี้ราคาแอลพีจีตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยให้ ปตท.ติดตามว่ามีโอกาสที่จะไปแตะระดับ 1,200 เหรียญสหรัฐฯต่อตันหรือไม่ ทั้งๆที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวรุนแรง แต่ปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้ราคาสูงขึ้น เกิดจากปริมาณความต้องการใช้ทั่วโลกเพิ่มสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะแถบยุโรป ประกอบกับญี่ปุ่น มีความต้องการใช้ผลิตไฟฟ้าทดแทนนิวเคลียร์ จึงทำให้ราคาขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้”

สำหรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน ขณะนี้อยู่ที่  20.13 บาทต่อกิโลกรัม  (กก.)  และจะทยอยปรับขึ้นเดือนละ 50 สต.ต่อ กก.ต่อไปจนถึงราคา24.82บาท ต่อ กก.ในปีหน้า ส่วนภาคขนส่งปัจจุบันจำหน่ายอยู่ 21.38 บาทต่อ กก. จะเริ่มทยอยปรับขึ้นราคาเดือนละ 50 สต.ต่อ กก.เช่นกัน โดยจะมีผลในเดือน มี.ค. 2557 และจะทำให้ราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน และขนส่งกลายเป็นราคาเดียวกันในที่สุด.

ขอขอบคุณข่าวดีๆจาก ไทยรัฐบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com