Home > News > ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนแข่งขันกีฬากทม (2013-12-16)

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนแข่งขันกีฬากทม

Publish Date : 2013-12-16 | TAG :

  

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนแข่งขันกีฬากทม

เนื่องด้วยสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีขอกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน 2556ซึ่งสถานีดับเพลิงฯ ได้เคยให้ความร่วมมือกับบริษัทพีเอพีฯ โดยส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้นทุกครั้งที่บริษัทพีเอพีฯ จัดการอบรมพนักงานบรรจุก๊าซขึ้นด้วยดีเสมอมา ดังนั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่แบรนด์พีเอพี ให้เป็นที่รู้จักและจดจำแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จึงได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดทำชุดกีฬาให้แก่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เป็นเงิน 5,000.-บาท

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com