Home > News > พี เอ พี มอบหุ้นให้เเก่พนักงานที่ ปฏิบัติงานครบ 3 ปี เพื่อเป็นขวัญ เเละกำลังใจในการทำงานต่อ (2014-01-23)

พี เอ พี มอบหุ้นให้เเก่พนักงานที่ ปฏิบัติงานครบ 3 ปี เพื่อเป็นขวัญ เเละกำลังใจในการทำงานต่อ

Publish Date : 2014-01-23 | TAG :

  บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com