Home > News > กบง.เล็งขยับราคาLPGขึ้นมี.ค.นี้ เดินหน้าจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่ (2014-02-25)

กบง.เล็งขยับราคาLPGขึ้นมี.ค.นี้ เดินหน้าจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่

Publish Date : 2014-02-25 | TAG : เล็งขยับราคา, LPG, พีดีพี, ก๊าซครัวเรือน

  

กบง.เล็งขยับราคาLPGขึ้นมี.ค.นี้ เดินหน้าจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่

 

พลังงานเดินหน้าขึ้นแอลพีจีภาคครัวเรือนอีก 50 สต. ในเดือน มี.ค.2557 นี้ สนพ.หวั่นเกิดปัญหาส่วนต่างระหว่างภาคขนส่งและครัวเรือน จนเกิด ปัญหาลักลอบใช้แอลพีจีผิดประ เภท พร้อมเดินหน้าทำพีดีพีฉบับใหม่

นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน มี.ค.2557 นี้ ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนจะขยับสูงขึ้น จากปัจจุบันอยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม มาเป็น 21.63 บาทต่อกิโลกรัม ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ส่งผลให้มีราคาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคาแอลพีจีขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม

"คาดหวังว่าจะมีรัฐบาลใหม่โดยเร็ว เพื่อจะได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้ เพราะน่าเป็นห่วงในเรื่องราคาแอลพีจีครัวเรือนและขนส่ง ที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆ โดย เฉพาะต่างกันมากกว่า 1 บาทต่อกิโลกรัม จะมีปัญหาการยัก ย้ายถ่ายเทก๊าซ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ และอาจเกิดปัญหาประชาชนภาคครัวเรือนร้องเรียนว่าใช้ก๊าซแพงกว่าขนส่งอีกด้วย" นายสุชาลีกล่าว

นายสุชาลีกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาไฟฟ้าระยะยาวของประเทศไทย (พีดีพี) ฉบับใหม่ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะ 20 ปี (2557-2577) เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต โดยเบื้องต้นคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ของ 20 ปีข้างหน้าจะลดน้อยลง 2,000 เมกะวัตต์ โดยอยู่ที่ 50,148 เมกะวัตต์ จากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 52,256 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการพีดีพีชุดใหญ่ในเดือน เม.ย.2557 จากนั้นจะเปิดประชาพิจารณ์เรื่องราคาค่าไฟฟ้าต่อไป

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน กล่าวว่า ในเดือน มี.ค.2557 คาดว่ากองทุนฯ ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน หรือกรุงไทย ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรีให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันกองทุนฯ มีภาวะติดลบกว่า 5.2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดูแลราคาดีเซล และแอลพีจีเป็นหลัก.

ขอขอบคุณข่าวดีๆจาก ไทยโพสต์บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com