Home > News > กมธ.ตรวจสอบทุจริตฯ วุฒิสภาเปิดผลศึกษาพบปรับราคาLPGครัวเรือนไม่เป็นธรรม (2014-05-08)

กมธ.ตรวจสอบทุจริตฯ วุฒิสภาเปิดผลศึกษาพบปรับราคาLPGครัวเรือนไม่เป็นธรรม

Publish Date : 2014-05-08 | TAG :

  

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้นำเสนอรายผลงานการศึกษาเรื่อง "การปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน" ในระหว่างการเสวนา เรื่อง "ธรรมาภิบาลปิโตรเลียมไทย:ทำไมต้องยกเลิกสัมปทาน" โดยได้มีผลสรุปถึงความไม่เป็นธรรมใน 5 ด้านพร้อมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.ความไม่เป็นธรรมของระบบสัมปทานปิโตรเลียมกับประชาชนเจ้าของทรัพยากร น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากประเทศไทย ซึ่งถือเป็นทรัพยากรของชาติเป็นของประชาชนทุกคน และเป็นต้นทุนสำคัญของราคาก๊าซแอลพีจีที่จำหน่ายในประเทศไทย ควรจะมีราคาต้นทุนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริง การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทย อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com