Home > News > ส.ผู้ค้า LPG ร้องช่วยครัวเรือน (2014-06-03)

ส.ผู้ค้า LPG ร้องช่วยครัวเรือน

Publish Date : 2014-06-03 | TAG :

  

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) กล่าวว่า สนับสนุนแนวคิดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ปรับลดราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม (กก.) โดยให้ใช้ราคาเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ 22.63 บาท/กก. โดยวันนี้ทุกร้านค้าได้ลดลงมาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในวันที่ 2 มิ.ย.นี้ สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือต่อ คสช.สนับสนุนการทบทวนมติ ครม.เดิมที่ให้ปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนเดือนละ 50 สต./กก. จนกว่าราคาสุดท้ายจะอยู่ที่ 24.83 บาท/กก. สาเหตุที่เสนอให้ทบทวนเนื่องจากราคาแอลพีจีครัวเรือนปรับขึ้นมา 4.50 บาท/กก.แล้ว นับจากเดือนกันยายน 2556 ในขณะนี้ประชาชนร้องเรียนกันมากว่าได้รับผลกระทบ เพราะซื้อก๊าซถัง 15 กก. ราคาจะขึ้นเกือบ 70 บาท/ถัง ขณะที่ราคาแอลพีจีภาคขนส่งไม่ปรับขึ้นราคาขายอยู่ที่ 21.38 บาท/กก. ราคาที่แตกต่างกันหากเพิ่มความต่างสูงไปเรื่อยๆ ปัญหาคือลักลอบขายข้ามประเภทอาจเกิดอันตรายตามมาได้ เพราะต้องยอมรับว่าควบคุมได้ยาก เหตุผลของการปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน คือ ไทยนำเข้าเพิ่มมาก เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนในอัตราสูง หากเพิ่มราคาครัวเรือนแล้ว เงินอุดหนุนจะลดน้อยลง แล้วกระทรวงฯ จะปรับลดเงินกองทุนน้ำมันในส่วนกลุ่มเบนซิน เพื่อให้ราคาขายน้ำมันถูกลง ในช่วงนี้ทางกระทรวงพลังงานจึงน่าจะทบทวนแล้วว่าทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศหรือไม่ เพราะยังไม่เห็นลดราคาน้ำมัน

ขณะที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. ในฐานะรองหัวหน้า คสช. ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดโรดแม็พด้านเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน คือการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาทต่อไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ รวมถึงการตรึงราคาก๊าซแอลพีจีภาคครัวไว้ที่ราคา ณ วันที่ 31 พ.ค.57 คือ 22.63 สตางค์/กิโลกรัม โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงราคา ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี พร้อมกับเร่งปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com