Home > News > สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกให้กับ (2014-09-24)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกให้กับ

Publish Date : 2014-09-24 | TAG : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ , เเก๊ส, รถยนต์, เเก็สหุงต้ม

  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกให้กับคุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยมีการจัดการเเสดงคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41 ปีพุทธศักราช 2557 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทยในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา.บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com