Home > News > ขสมก.ยันยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร แม้ราคาเชื้อเพลิงขยับต.ค.นี้ (2014-09-24)

ขสมก.ยันยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร แม้ราคาเชื้อเพลิงขยับต.ค.นี้

Publish Date : 2014-09-24 | TAG : ขสมก, ราคาเชื้อเพลิง, เเก็สlpg, lpg

  

 

 

 

 

19 ก.ย.57 นายนเรศ บุญเปี่ยม รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงธรรมชาติ LPG และ NGV ว่า ทาง ขสมก. ยังไม่มีนโยบายที่จะขึ้นราคาค่าโดยสารถึงแม้จะมีการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงทั้ง NGV และ ดีเซล เนื่องจากหากมีการปรับราคาจะกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีการปรับขึ้นราคาค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นนั้นจะต้องมีการนำเสนอถึงผลกระทบว่า การปรับขึ้นนั้นมีผลกระต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งจะต้องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการว่ามีความเห็นอย่างไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของนโยบายที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด
 
โดยปัจจุบัน ขสมก. ได้มีการจัดเก็บค่าโดยสารที่ต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้อยู่แล้ว หากเทียบกับรถร่วมบริการ ขสมก. ซึ่งในส่วนของ ขสมก. นั้นมีผลประกอบการที่ขาดทุนประมาณ 420 ล้านบาทต่อเดือน เป็นรายจ่ายรวมที่เทียบกับรายได้รวม และในส่วนของเชื้อเพลิงนั้นมีรายจ่าย 200 ล้านบาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลได้มีมาตรในการช่วยเหลือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ ขสมก. 2 ทาง คือ .รัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุนจาก PSO สำหรับรถโดยสารธรรมดาทั้งหมดที่มีต้นทุนสูงแต่มีรายได้น้อยโดยส่วนต่างในจุดนี้ทางรัฐบาลได้มีการเงินอุดหนุนในรูปแบบเงินบริการเชิงสังคมให้กับทาง ขสมก ซึ่งเป็นการช่วยจากการเก็บค่าโดยสารได้น้อย อีกทางคือ เป็นการจ่ายเงินอุดหนุนจากโครงการรถเมล์ฟรี ซึ่งถือว่าเป็นเงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรให้ โดยใน2 ส่วนนี้ ทางรัฐบาลก็ได้มีการช่วยเหลืออุดหนุน ขสมก อยู่แล้ว

ดังนั้น การที่จะนำเอาเงื่อนไขการปรับเชื้อเพลิงมาเป็นเงื่อนไขในการปรับขึ้นราคาต้องดูถึงความเหมาะสมและคำนึงถึง 2 ส่ว

ขอขอบคุณข่าวดีๆ : เเนวหน้าบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com