Home > News > อ้างราคาแก๊สพุ่ง ร้านอาหารดอดขึ้นจานด่วน 5-10 บาท (2014-11-06)

อ้างราคาแก๊สพุ่ง ร้านอาหารดอดขึ้นจานด่วน 5-10 บาท

Publish Date : 2014-11-06 | TAG :

  

อ้างราคาแก๊สพุ่ง ร้านอาหารดอดขึ้นจานด่วน 5-10 บาท


ร้านอาหารขึ้นราคาอาหารจานด่วน
ร้านอาหารขึ้นราคาอาหารจานด่วน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

            ประชาชนร้องพาณิชย์ พบร้านอาหารดอดขึ้นราคาอาหารจานด่วน ก๋วยเตี๋ยว 5-10 บาท อ้าง ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา ทำต้นทุนพุ่ง ด้านพาณิชย์เร่งดึงร้านอาหารเข้าร่วมโครงการหนูณิชย์พาชิม ช่วยดึงราคาขายอาหารในท้องตลาด
 
            เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลกับเว็บไซต์เดลินิวส์ ว่า ขณะนี้มีประชาชนเริ่มร้องเรียนเข้ามาผ่านทางสายด่วน 1569 ของกระทรวงพาณิชย์ ว่า มีร้านอาหารหลายแห่งได้ปรับขึ้นราคาอาหารปรุงสำเร็จ (จานด่วน) และก๋วยเตี๋ยวไปแล้วจานละ 5-10 บาท อาทิ จากราคาเดิมจานละ 30-35 บาท ปรับขึ้นราคาขายเป็นจานละ 40-50 บาท โดยอ้างว่าเพราะราคาก๊าซหุงต้มปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเนื้อแพง ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงต้องปรับราคาอาหารเพิ่ม เพื่อให้ร้านอยู่รอด 

            ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การปรับขึ้นราคาพรวดเดียว 5-10 บาทนี้ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมาก และเป็นการปรับขึ้นสวนทางกับการวิเคราะห์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุว่าการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มจะไม่กระทบต่อต้นทุนการปรุงอาหารสำเร็จรูป จึงได้เร่งแก้ปัญหาด้วยการผลักดันให้ร้านอาหารปรุงสำเร็จเข้าร่วมโครงการ "หนูณิชย์พาชิม" โดยเปิดจำหน่ายอาหารจานเดียวที่มีราคาไม่เกินเมนูละ 25-35 บาท เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชน ซึ่งกระทรวงจะช่วยจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส ในราคาถูกกว่าท้องตลาด พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้ประชาชนมาบริโภค 

            สำหรับโครงการ "หนูณิชย์พาชิม" นั้น ขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มากกว่า 1,000 ร้านค้าแล้ว ส่วนในต่างจังหวัดนั้น มีรายงานว่าจะเปิดตัวในจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา สุราษฎร์ธานี ฯลฯ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เปิดตัว
 
            ขณะที่ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน จากการสำรวจราคาอาหารปรุงสำเร็จในท้องตลาดยังไม่พบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้น เพราะขณะนี้วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีราคาลดลง อีกทั้งมีร้านค้าจำนวนมากเข้าร่วมโครงการหนูณิชย์พาชิม จึงช่วยดึงราคาขายอาหารในพื้นที่ไม่ให้ปรับราคาสูงขึ้น


ขอขอบคุณข่าวจากบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com