Home > News > ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองหว้า ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา (2012-04-30)

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองหว้า ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

Publish Date : 2012-04-30 | TAG : ทำบุญทอดกฐิน, วัดหนองหว้า

  

 

บจก. พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายพระสีวลี ณ วัดหนองหว้า อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 13 ต.ค.53 เวลา 09.00 น. ตั้งองค์กฐินที่วัด พร้อมทำพิธีเบิกพระเนตร พระสีวลี และทำพิธีมอบถวายวัด

นอกจากนี้ทางวัดยังมีกิจกรรมการเทศนาและมโหสพสมโภชน์อีกด้วยบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com