Home > News > คุณสมศักดิ์ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด (2015-04-29)

คุณสมศักดิ์ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด

Publish Date : 2015-04-29 | TAG : LPG, เเก๊ส, รถยนต์, เเก็สหุงต้ม

  

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คุณสมศักดิ์ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด 

ได้รับเกียรติเชิญจากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม(สวทช) 

เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้ Software เฉพาะทาง"

โดยคุณสมศักดิ์ ลี้ภากรณ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วไปเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด้วยการประยุกต์ใช้ Software

และทำให้เชื่อมั่นได้ว่า พีเอพี กรุ๊ป นั้นมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและทันสมัยในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com