Home > News > บริษัท พีเอพี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด สนับสนุน การเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง (2015-05-25)

บริษัท พีเอพี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด สนับสนุน การเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง

Publish Date : 2015-05-25 | TAG :

  

บริษัท พีเอพี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด สนับสนุน

การเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดย ดร.สำรวย ไชยยศ เมื่อวันที่ 23 พฤศภาคม 2558 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com