Home > News > โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (2012-04-30)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

Publish Date : 2012-04-30 | TAG : กิจกรรมเพื่อสังคม, มอบสิ่งของ, โรงเรียนบ้านหินตั้ง, กาญจนบุรี

  


จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับออฟโรดกลุ่มเหนือล้อ และ บจก.พีเอพี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้ร่วมกันเดินทางไปมอบเสื้อผ้า 

เครื่องกันหนาว ข้าวสาร อาหารแห้ง และยารักษาโรค ให้กับชาวบ้านจะแก และนักเรียนโรงเรียนบ้านหินตั้ง ตำบลไล่โว่ 

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ชายแดนไทย-พม่า มีนักเรียนและชาวบ้านประมาณ 300 คน 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา และเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม กันหนาว จำนวนมาก


"บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com