Home > News > พลังงาน แจงยังไม่เลิก LPG ขนส่งแต่จะเก็บภาษีให้เท่ากับน้ำมันขนส่งอื่น (2015-06-18)

พลังงาน แจงยังไม่เลิก LPG ขนส่งแต่จะเก็บภาษีให้เท่ากับน้ำมันขนส่งอื่น

Publish Date : 2015-06-18 | TAG :

  

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 17 มิถุนายน 2558 17:40:40 น.
กระทรวงพลังงาน แจงรัฐบาลยังไม่ได้มีนโยบายที่จะยกเลิกการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำหรับภาคขนส่ง แต่ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการดำเนินนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้พลังงานชนิดต่างๆ ซึ่งรวมถึงจะพิจารณาจัดเก็บภาษีสรรพสามิต LPG ภาคขนส่งให้เท่าเทียมกับน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งประเภทอื่น

"กระทรวงพลังงานขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องการยกเลิกการใช้ก๊าซ LPG สำหรับภาคขนส่งว่า ยังไม่ได้มีนโยบายที่จะยกเลิกการใช้ก๊าซ LPG ส หรับภาคขนส่งแต่อย่างใด ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างดำเนินการตามนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้พลังงานชนิดต่างๆ โดยเฉพาะราคาก๊าซ LPG ที่ได้ถูกตรึงราคา มาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันกำลังพิจารณาเพื่อปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของ LPG ภาคขนส่งให้มีอัตราที่เท่าเทียมกับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ใช้เพื่อการขนส่งเช่นกัน"เอกสารเผยแพร่ของกระทรวงพลังงาน ระบุ

เอกสาร ระบุอีกว่าแม้ว่าจะมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตของ LPG ขึ้นมาแล้ว แต่ราคาขายปลีก LPG ก็ยังคงมีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ ซึ่งประชาชนผู้ใช้เชื้อเพลิง จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองโดยเปรียบเทียบเรื่องราคา ความสะดวก และความปลอดภัย

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2184592บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com