Home > News > กบง.ไฟเขียวลดราคาขายปลีก LPG ลง 67 สต. ปรับขึ้น NGV 50 สต. (2015-09-08)

กบง.ไฟเขียวลดราคาขายปลีก LPG ลง 67 สต. ปรับขึ้น NGV 50 สต.

Publish Date : 2015-09-08 | TAG :

  

กบง.ไฟเขียวลดราคาขายปลีก LPG ลง 67 สต. ปรับขึ้น NGV 50 สต.

รมว.พลังงาน นั่งหัวโต๊ะประชุม กบง. มีมติเห็นชอบ LPG, โซฮอล์ 91 เพิ่มเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ส่งผลให้ราคา LPG ลดลง 67 สต. ขณะโซฮอล์ 95 เก็บลดเหลือ 0.05 บาท/ลิตร ส่งผลราคาลดลง 40 สต.ส่วน NGV ปรับขึ้นขายปลีกรถส่วนบุคคล 50 สต. มีผลพรุ่งนี้ 8 ก.ย....

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้พิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนกันยายน 2558 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นแบบถ่วงน้ำหนัก (LPG Pool) และเห็นชอบให้เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของก๊าซ LPG ที่ 0.9262บาท/กก. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2558 ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.67 บาท/กก. จาก 22.96 บาท/กก. เป็น 22.29 บาท/กก. หรือราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มลดลง 10 บาท/ถัง 15 กก.

สำหรับแนวทางการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่ประชุม กบง. เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จากเดิมเก็บที่ 0.45 บาท/ลิตร ลดลงเหลือ 0.05บาท/ลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 E10 ลดลง 0.40 บาท/ลิตร และให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จากเดิมชดเชยให้ 0.05 บาท/ลิตร เป็นเก็บเพิ่ม 0.005 บาท/ลิตร แต่ไม่ส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2558 เป็นต้นไป

ส่วนการปรับราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ NGV สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น และเป็นไปตามกลไกตลาด ที่ประชุม กบง. เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลขึ้น 0.50 บาท/ กก. จากเดิม 13.00 บาท/ กก. เป็น 13.50 บาท/ กก. และให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 10.00 บาท/ กก. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2558 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังได้พิจารณาแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งจากภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง โดยได้พิจารณาเห็นชอบโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ดำเนินโครงการลงทุนในระยะที่ 2 ขยายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการวงเงินลงทุนรวม 110,100 ล้านบาท และเห็นชอบกรอบโครงการลงทุนในระยะที่ 3 โดยมอบหมายให้ ปตท. เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมติดตามแนวโน้มความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาใช้ทบทวนรายละเอียดการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน.

ขอขอบคุณข่าว 

ไทยรัฐออนไลน์ 7 ก.ย. 2558 14:30บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com