Home > News > อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาว PAP (2016-03-23)

อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาว PAP

Publish Date : 2016-03-23 | TAG :

  

อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาว PAP

 

เราค้าขายด้วยความความสุจริต และขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนบัญชี ในแผนก AR ด้วยค่ะ

( นี่คือผลงานที่บ่งบอกถึงความใส่ใจในการให้บริการกับลูกค้า ที่ควรยืดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามต่อไป )

 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com