Home > News > บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบางนานอก (2016-10-31)

บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบางนานอก

Publish Date : 2016-10-31 | TAG :

  

บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด  

ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบางนานอก

วันที่ 30 ตุลาคม 2559

       โดย คุณสมชาย  สิริพันธ์วราภรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด  

ร่วมทอดกฐิน  ณ วัดบางนานอก  โดยมี ผลเรือเอก ณะ อารีนิจ  เป็นประธาน  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com