Home > News > เปิดจอง เข้าอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (2017-01-04)

เปิดจอง เข้าอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

Publish Date : 2017-01-04 | TAG : อบรมพนักงานบรรจุก๊าซ

  

บริษัท พีเอพี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด

การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 ครั้งที่ 1/60 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560

ณ โรงแรมโกลด์เมาท์เท่น อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

_________________________________

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่พนักงานบรรจุก๊าซหุงต้ม ดูแลคลังก๊าซฯ พนักงานขับรถก๊าซฯ  และพนักงานบริการปั๊มก๊าซฯ มีความรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว การปฏิบัติเกี่ยวกับก๊าซฯที่ถูกต้องปลอดภัย  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ถูกต้องตามกฏหมายที่กำหนดไว้ โดยได้รับใบอนุญาต บัตรประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซฯ จากกระทรวงพลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ภาคบังคับ)
  2. ผู้ปฏิบัติงาน ณ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.)
  3. ผู้ปฏิบัติงาน ณ ปั๊มก๊าซปิโตรเลียมเหลว (อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ภาคบังคับ)
  4. พนักงานขับรถบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ภาคบังคับ)

 

ดาวโหลดไฟล์สมัครเเละรายละเอียด

1. Leaflet รายละเอียดการสมัคร

2. คำขอบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน 

3.  หนังสือรับรองงาน

 

 

 

  

  

 

เเผนที่ทางไป ที่พัก

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com