Home > News > เปิดจอง เข้าอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 29 - 30 มีนาคม 2560 (2017-02-21)

เปิดจอง เข้าอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 29 - 30 มีนาคม 2560

Publish Date : 2017-02-21 | TAG :

  

 บริษัท พีเอพี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด

การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ครั้งที่ 2/60 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560

ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ และคลังก๊าซฯ สัตหีบ จ.ชลบุรี

_________________________________

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่พนักงานบรรจุก๊าซหุงต้ม ดูแลคลังก๊าซฯ พนักงานขับรถก๊าซฯ  และพนักงานบริการปั๊มก๊าซฯ มีความรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว การปฏิบัติเกี่ยวกับก๊าซฯที่ถูกต้องปลอดภัย  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ถูกต้องตามกฏหมายที่กำหนดไว้ โดยได้รับใบอนุญาต บัตรประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซฯ จากกระทรวงพลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ภาคบังคับ)
  2. ผู้ปฏิบัติงาน ณ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.)
  3. ผู้ปฏิบัติงาน ณ ปั๊มก๊าซปิโตรเลียมเหลว (อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ภาคบังคับ)
  4. พนักงานขับรถบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ภาคบังคับ)

ดาวโหลดไฟล์สมัครเเละรายละเอียด

1.Leaflet รายละเอียดการสมัคร

2.คำขอบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน

3.แผนที่

4.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซ

 

ติดต่อคุณ วารุฒ บุญปก

โทร 085-918-4941 

 

  

  

  บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com