Home > News > บจก. พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ มอบแก๊ส ให้แก่ เขตต์ มงคล บริการ ฟรี 1 คัน (1 ก.ย. 54) (2012-04-30)

บจก. พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ มอบแก๊ส ให้แก่ เขตต์ มงคล บริการ ฟรี 1 คัน (1 ก.ย. 54)

Publish Date : 2012-04-30 | TAG : แก๊ส LPG, กิจกรรมมอบรางวัล

  บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด 

มอบแก๊ส ให้แก่ เขตต์ มงคล บริการ ฟรี 1 คัน 

มอบแก๊สฟรี 8,000 กิโลกรัม ให้ลูกค้าสถานีบริการ 3 ปั้ม จังหวัดนครราชสีมา (หจก.เขตต์มงคลบริการ, หจก.เติมดี 49, หจก.โคราชเขตมงคล) 

ใน วันที่ 1 กันยายน 2554 ณ ปั้มโคราชเขตมงคล ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิทวัส สว่างคำ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบแก๊สฟรี 

เที่ยวนี้ให้กับท่านลูกค้าซึ่งมี คุณเมย์,เฮียวรเศรษฐ์, คุณนุช เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ 
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com