Home > News > PAP ร่วมสนับสนุนการสร้างโป่งเทียมให้ช้าง ในโครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ (28-29 ธ.ค. 54) (2012-05-01)

PAP ร่วมสนับสนุนการสร้างโป่งเทียมให้ช้าง ในโครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ (28-29 ธ.ค. 54)

Publish Date : 2012-05-01 | TAG : กิจกรรมเพื่อสังคม, บริจาคเงิน, ช้างไทย, บริจาคสิ่งของ

  


PAP ร่วมสนันสนุนการสร้างโป่งเทียมให้ช้างในโครงการ ๑ จอบ ๑ ใจ วันที่ 28-29 ธ.ค. 54 

บริจาคเงิน 50,520 บาท น้ำดื่ม 100 โหล 


"บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com