Home > News > ยอดเปิดปั๊มLPGชะลอตัว หลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัด (2012-07-09)

ยอดเปิดปั๊มLPGชะลอตัว หลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัด

Publish Date : 2012-07-09 | TAG :

  นายสมนึก บำรุงสาลี รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) กล่าวว่า ขณะนี้แนวโน้มการขออนุญาตประกอบการปั๊มก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) เริ่มลดลงแล้ว หลังจากรัฐบาลมีความชัดเจนที่จะปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีให้สะท้อนกลไกตลาดโลก รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558 ที่ถึงจุดนั้นไทยจะไม่สามารถอุดหนุนราคาพลังงานได้ต่อไปเพราะเท่ากับจะต้องแบกรับการอุดหนุนให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย


สำหรับจำนวนปั๊มแอลพีจีตั้งแต่มกราคม 2555 มีจำนวน 1,040 แห่ง ส่วนเดือนกุมภาพันธ์มีจำนวน 1,045 แห่ง มีนาคม 1,051 แห่ง เมษายน 1,054 แห่ง และพฤษภาคม 1,063 แห่ง แม้จะมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องแต่ก็เป็นอัตราการเติบโตที่เริ่มชะลอตัวลงหากเทียบกับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการเติบโตเป็นแบบก้าวกระโดด คาดว่าแนวโน้มช่วงสิ้นปีนี้การเกิดปั๊มใหม่น่าจะมีทิศทางที่ลดลงชัดเจนขึ้น

ด้านนายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) กล่าวว่า รัฐควรจะพิจารณาปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีให้สะท้อนตลาดโลกที่เป็นราคาเดียวไม่ควรแยกเป็นหลายราคา เพราะควบคุมยาก ในส่วนของสมาคมยังคงตรึงค่าขนส่งแอลพีจีเฉลี่ยที่?10 บาทต่อถัง (ถัง 15 กิโลกรัม) แต่หากดีเซลเกิน30 บาทต่อลิตรโดยเลยไป 31-32 บาทต่อลิตร สมาคมก็คงจะต้องขอขึ้นค่าขนส่งประมาณ 5 บาทต่อถัง เพราะต้นทุนหลายด้านปรับขึ้น โดยที่ผ่านมา สมาคมได้ตรึงค่าขนส่งมาเป็นเวลานานแล้ว

นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบทางอ้อมคือการที่ค่าจ้างอื่นๆ ขึ้นไป 300 บาทต่อวัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าแรง

เพิ่มเพื่อรักษาคนงานไว้ไม่ให้ลาออกไปทำงานที่อื่น เนื่องจากงานขนส่งแอลพีจีเป็นงานหนักทำให้หาแรงงานยาก"บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com